Szkic do biografii

 

       *Wobec bezprawnych, nielegalnych a nade wszystko pozamerytorycznych działań RDH UMK na czele z K. Mikulskim oświadczam, iż nie ulegnę knowaniom i machinacjom złoczyńców wobec mojej osoby. Tym ostatnnim przywołam słowa wielkiego Tacyta (ok. 55-120 n.e.), który twierdził: "Jest w naturze ludzkiej nienawidzieć tego, kogo się skrzywdziło".