Publikacje własne

 
 
 
Slownik t. 1 okladka str. 1  Slownik t. 2 okl. str. 1 Leksykon dziejów edukacji, stron 484, wyd. 2010. Victoria nad czerwoną gwiazdą, stron 607, wyd. 2020. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, stron 380, wyd. 2020.

  
 

Album prac zwartych autora oraz książek pod redakcją

za lata 1977-2020

(Druki zwarte (książki), prace pod redakcją – łączna liczba stron  36.695).

Recenzenci publikacji zwartych:

prof. zw. Czesław Banach, dr hab. Zdzisław Biegański, dr hab. Jan Błachnio, dr hab. Władysław Błasiak, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Stefan Cackowski, prof. zw. Jerzy Danielewicz, prof. zw. Stanisław Gajewski, dr Andrzej Graczkowski, ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski, ks. prof. Michał M. Grzybowski, dr hab. Aleksander Jankowski, prof. zw. Sławomir Kalembka, dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. Adam Kosecki, dr Wiesław Koński, prof. Tadeusz Kowalak, dr hab. Aleksander Lasik, ks. bp dr Wiesław Mering imprimatur, dr hab. Andrzej Mietz, prof. Ryszard Parzęcki, prof. Marian Pawlak, o. dr Łukasz Semik O. Carm. imprimi potest, o. prof. dr Aleksander Sitnik, dr hab. Anna M. Stogowska, prof. Ryszard Sudziński, prof. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, ks. dr Jacek Szymański, prof. Kazimierz Wajda, prof. Anna E. Wesołowska, prof. Mieczysław Wojciechowski, o. prof. Michał J. Wojnarowski, prof. Tadeusz Wyrwa (Francja); dr hab. Zbigniew Zyglewski

I. Druki zwarte, prace pod redakcją

2020

 1. Dmochowski F. S., Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, uzupeł. [o:] S. Mey, Od Tarnowskich i Przeciszewskich do Meyów, Brodnica 2020, s. 255+1, ISBN978-83-65394-55-2
 2. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Stan prawny na dzień 31 maja 2020 r., Szkoła Wyższa P. Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020, ss. 380, skrzydełka okł., ISBN 978-83-65451-41-5, rec. dr hab. Władysław Błasiak prof. em. UP w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Parzęcki
 3. „Rocznik Dobrzyński”. Na stulecie odparcia najazdu bolszewickiego na Ziemię Dobrzyńską w sierpniu 1920 r., Kolegium Redakcyjne, t. 13: Rypin 2020, ss. 374, ISSN 1898-7125, rec. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
 4. Victoria nad czerwoną gwiazdą. Rok 1920. Konstatacje historyczne i literackie, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin-Obory 2020, ss. 607, zdj., opr. twarda, wstążki czytelnicze, ISBN 978-83-63043-20-9, rec. prof. dr hab. Janusz Szczepański
 5. Wierni do końca… Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2020, ss. 178, zdj. kol., skrzydełka okł., ISBN 978-83-63043-19-3, rec. ks. prałat dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski
 6. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 24: Materiały z 24. konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, Dobrzyń nad Wisłą 2020, ss. 210.

2019

 1. Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej. Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2019, ss. 324, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-18-6, rec. ks. prof. dr Aleksander Sitnik
 2. Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, 2, uzup., WEiW Verbum, Trutowo-Brodnica 2019, ss. 362, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-39-2, rec. dr hab. Zbigniew Zyglewski prof. UKW
 3. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 12, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2019, ss. 338, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 4. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 23: Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Nowogrodzie w dniu 11 października 2016 r.”, po red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2019, ss. 202, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-47-7

2018

 1. Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami z prozy dobrzyńskiej, zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, wyd. 2 uzup. i popr., WEiW Verbum, (Brodnica) 2018, ss. 584, zdj., ISBN 978-83-65394-28-6
 2. Chronologiczno-synchroniczny przegląd powszechnych dziejów edukacji wraz z aspektami prawnymi, 2, WEiW Verbum, Brodnica-Płock 2018, ss. 133, ISBN 978-83-65394-25-5, rec. prof. zw. dr hab. Marian Pawlak
 3. Leksykon prawa oświatowego. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2018 r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2018, ss. 296, ISBN 978-83-65451-34-7, dr hab. Zbigniew Bukowski prof. UKW
 4. Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich. Monografia albumowa Gminy Radomin, WEiW Verbum, Brodnica 2018, ss. 559, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-21-7, dr hab. Aleksander Lasik prof. UKW
 5. Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2018, ss. 308, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-16-2
 6. Powiat lipnowski. Materiały monograficzne i albumowe, WEiW Verbum, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-36-1, prof. zw. dr hab. Janusz Szczepański
 7. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 11, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2018, ss. 316, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 8. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Skrwilnie w dniu 23 października 2016 r.”, po red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2018, ss. 218, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-34-7

2017

 1. Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2017, ss. 190, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-13-1, dr hab. prof. UKW Aleksander Jankowski
 2. Myśli dla siebie, wybrał, i własnymi się podzielił M. Krajewski, WEiW Verbum, (Brodnica) 2017, ss. 84, ISBN 978-83-65394-23-1
 3. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 10, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2017, ss. 443, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 4. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r.”, po red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2017, ss. 208, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-22-4

2016

 1. Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod red. M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-08-8
 2. Historia testis temporum. Terra Dobrinensis - jako region historyczno-kulturowy i jego związki z obszarami przyległymi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 760, ISBN, 978-83-63043-12-4.
 3. Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, WEiW Verbum, Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-06-4, rec. dr hab. prof. nzw. Anna M. Stogowska
 4. Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”. Gmina Zbójno koło Obór w Ziemi Dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, WEiW Verbum, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, ss. 546, zdj. kol., ISBN 978083-65394-02-6, rec. dr Andrzej Graczkowski
 5. Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, WEiW Verbum, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-07-1, dr hab. Zbigniew Zyglewski prof. UKW
 6. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 9, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 305, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 7. Sikorowski Aleksander S., Życie pokorne i twórcze, i wstępem poprzedził M. Krajewski, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-11-7
 8. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie w dniu 28 października 2016 r.”, po red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-11-8

2015

 1. Almanach poezji Dobrej Ziemi z wypisami z prozy dobrzyńskiej, zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 6, WEiW Verbum, Brodnica 2015, ss. 578, ISBN 978-83-88701-99-1
 2. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 8, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2015, ss. 312, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 3. Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie (1355-2015). Na jubileusz 660-lecia konsekracji świątyni, WEiW Verbum, Rypin 2015, ss. 212, egz. numer., zdj. kol., ISBN 978-83-88701-96-7
 4. Zatroskany o Polskę. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński o Polsce i świecie (wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów), wybrał, i wstępem poprzedził M. Krajewski, przedmowa Maciej Łopiński, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., ISBN 978-83-63043-09-4, rec. dr hab. prof. UKW Aleksander Lasik

2014

 1. Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, 1-2, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, (Rypin) 2014, ss. t. 1 - 627, t. 2 - 708+zdjęcia i herby, ISBN 978-83-63043-06-3 (całość), ISBN 978-83­63043-07-0 (I tom), ISBN 978-83-63043-08-7 (II tom), rec. prof. zw. Stanisław Gajewski
 2. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 7, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2014, ss. 326, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 3. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 18, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2013, ss. 264, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-90­8
 4. Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, słowo wstępne S. Śmigiel, J. K. Ardanowski, WEiW Verbum, wyd. 2, Rypin 2014, ss. 223, zdj., ISBN 978-83-88701-86-X

2013

 1. Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 5, WEiW Verbum, Obory-Rypin 2013, ss. 68+18, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-64-9
 2. Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy, pod red. M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Rypin 2013, ss. 152, zdj., ISBN 978-83-88701-62-2
 3. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 6, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2013, ss. 509, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 4. Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, 2 uzup., WEiW Verbum, Rypin 2013, ss.378, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-76-2
 5. W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), życiorys autora M. Raczkowski, pod red. M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Rypin 2013, ss. 68, zdj., ISBN 978-83-88701-59-2
 6. Zasłużeni Pomorza Gdańskiego, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej. Słownik biograficzny ludzi nauki związanych z Ziemią Dobrzyńską, WEiW Verbum, t. 1-2, Rypin 2013, ss. 982, ISBN 978-83-88701-70-3
 7. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2013, ss. 211, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-58­4
 8. Z krwi Waszej posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2013, s. 357, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-04-9

2012

 1. Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, zdj., rec. dr hab. Aleksander Lasik prof. UKW, ISBN 978-83-630043-03-2
 2. „Rocznik Dobrzyński”, t. 5, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2012, ss. 354, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 3. Rypinie grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, WEiW Verbum, Rypin 2012, ss. 374, zdj. kol., ISBN 978-88701-54-1
 4. Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2012, ss. 235, ISBN 978-83-63043-02-5, dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński
 5. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2012, ss. 232, zdj., ISBN 978-83-88701-58­4

2011

 1. Deo et Matris. Almanach religijnej poezji Ziemi Dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 4, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-46-7
 2. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 2, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 238, zdj., ISBN 978-83-8701-44-3
 3. Gawin-Waśniewska Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami śródtytułami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska” t. 3, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 179, zdj., ISBN 978-83-701-45-0
 4. „Rocznik Dobrzyński”, 4, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2011, ss. 382, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 5. Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, red. M. Krajewski, Dobrzyński Dom Kultury „Żak”, Dobrzyń nad Wisłą 2011, ss. 82, zdj., ISBN 978-83-88701-5107
 6. Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2011, ss. 165, zdj., ISBN 978-83-63043-00-1, dr hab. prof. UKW Jan R. Błachnio
 7. Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, (Rypin) 2011, ss. 205, zdj., ISBN 978-83-63043-01-8
 8. Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2011, ss. 170, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-00-1
 9. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), redakcja, wstęp i przypisy M. Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 165, zdj., ISBN 978-83-8701-48-1
 10. Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przyg. M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 1, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 80, zdj., ISBN 978-83-88701-42-9
 11. Ziemia Dobrzyńska. Kalendarium (1965-2000). Tożsamość europejskiego regionu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2011, ss. 568, zdj. kol., ISBN 978-83-61609-19-3, ks. prof. M.M. Grzybowski

2010

 1. Dobrzyńskie listy Fryderyka F. Chopina. Fryderyk Chopin na Mazowszu Płockim, Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorzu (1824-1827), Rypin 2010, ss. 198, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-40-5, dr hab. Anna M. Stogowska,
 2. Leksykon powszechnych dziejów edukacji z przewodnikiem bibliograficznym. Ludzie – instytucje - koncepcje, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, ss. 486, ISBN 978-83-60662-25-0, : prof. Ryszard Parzęcki, prof. Marian Pawlak,
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 3, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2010, ss. 360, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 4. Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem (1867-1969), wybór, wstęp i opr. M. Krajewski, WEiW Verbum, Rypin-Skepe 2010, ss. 165, zdj., ISBN 978-83-88701-42-9
 5. Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, słowo wstępne S. Śmigiel, J. K. Ardanowski, WEiW Verbum, Rypin 2010, ss. 223, zdj., ISBN 978-83-88701-41-2

2009

 1. Chronologiczno-synchroniczny przegląd powszechnych dziejów edukacji, WEiW Verbum, Bydgoszcz-Rypin 2009, ss. 132, ISBN 968-83-88701-37-5, prof. Marian Pawlak
 2. Dama Niezłomna. Maria Romana Sobocińska, pseud. „Ryśka”, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, WEiW Verbum, Skępe 2009, ss. 6.
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 2, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2009, ss. 555, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne
 4. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), , wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, WEiW Verbum, Rypin 2009, ss. 161, zdj., ISBN 978-83-88701-38-2

2008

 1. Koryfeusz dobrej Ziemi. (Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007) z Londynu), WEiW Verbum, Rypin 2008, ss. 193, zdj., ISBN 978-83-88702-36-8
 2. „Rocznik Dobrzyński”, 1, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2008, ss. 458, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne

2007

 1. Marii Strużyńskiej (nauczycielki) wspomnienia z lat wojny i okupacji (1939-1945), , wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2007, ss. 62 + zdj., ISBN 978-83-88701-34-4
 2. Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne (1867-1969), Rypin-Wymyślin 2007, ss. 116, zdj. kol., opinia wyd. Tadeusz Korszeń, ISBN 978-83-88701-20-0

2006

 1. Badania pedagogiczne w zarysie. Wybór bibliograficzny druków zwartych, czasopism pedagogiczno-przedmiotowych i witryn internetowych z wprowadzeniem, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2006, ss. 126, ISBN 83-60662-55-X, prof. Czesław Banach
 2. Dzieje Płocka, t. 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, pod red. M. Krajewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2006, ss. 1036, zdj., ISBN 83-60348-05-7, rec.: prof. Adam Kosecki, prof. Marian Pawlak
 3. Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2006, ss. 348, ISBN 83-89416-47-X, prof. Marian Pawlak
 4. Przyczynki historyczne i historiograficzne Ziemi Dobrzyńskiej. Bibliografia zawartości „Ziemi Dobrzyńskiej. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN", t. 1-10: 1989-2006 wraz z krótkim komentarzem i objaśnieniem pisowni hasła „Ziemia Dobrzyńska”, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2006, ss. 38, ISBN 83-88701-33-9
 5. Retrospektywa historiograficzna Ziemi Dobrzyńskiej. Dyskurs in statu quo ante et pro futuro, SGZD, Rypin-Dobrzyń nad Wisłą 2006, ss. 325, ISBN 978-83­91495-79-7, dr hab. Zdzisław Biegański prof. UKW
 6. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 10, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2006, ss. 316, zdjęcia, ISSN 0867-1907

2005

 1. Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych. Zarys wykładu, 2 uzup. i popr., Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2005, ss. 320, ISBN 83-89416-47-6, rec. prof. Marian Pawlak
 2. Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, wybrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2005, ss. 92, ISBN 389865-35-1, imprimatur bp dr Wiesław Mering, cenzor ks. dr Jacek Szymański
 3. Ludzie wizerunku Ziemi Dobrzyńskiej. Złota księga 2005, koncepcja i red. M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2005, ss. 246, zdj., ISBN 83-88701-31-2
 4. Tronująca w sercu tej ziemi. Wołanie o powrót do korzeni, Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2005, ss. 137+XXXVI, zdj. kol., ISBN 83-83701-27-4, konsultacja wyd. o. prof. Michał Wojnarowski O. Carm.
 5. Z wojennej przeszłości klasztoru. Obory 1939-1945, Wydawnictwo CORONIS, (Bydgoszcz) 2005, ss. 24.

2004

 1. Aurea dicta (złote słowa) dla ludzi władzy i polityki, wybrał opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2004, ss. 230, ISBN 83-88701-21-5
 2. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, biografią autora wzbogacił M. Krajewski, wyd. 4, Rypin 2004, ss. 216, zdj., ISBN 83-887-1-22-3
 3. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowego „Novum”, Płock 2004, ss. 161, ISBN 83-89416-45-X
 4. Piszemy prace naukowe, Vademecum dla studentów i doktorantów, 2, zmienione pracy pt. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2004, ss. 205, ISBN 83-88701-25-8, rec.: prof. Ryszard Sudziński, prof. Anna E. Wesołowska,

2003

 1. Aforyzmy, cytaty i myśli o edukacji i twórczości, wybór i opr. M. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2003, ss. 316, ISBN 83-89416-17-4
 2. Darzbór. Koło Łowieckie „Ryś" w Górznie. Na jubileusz pięćdziesięciolecia (1952-2002), Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2003, ss. 18.
 3. Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Novum", Płock 2003, ss. 316, ISBN 83-89416-47-6, prof. Marian Pawlak.
 4. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 9, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2003, ss. 206, zdjęcia, ISSN 0867-1907

2002

 1. Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europejskiego regionu, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2002, ss. 760, ISBN 83- 88500-35-X, ks. prof. Michał M. Grzybowski
 2. Kujawy wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Oficyna Wydawnicza „Lega”, Włocławek 2002, ss. 384, red. nauk. wyd. prof. Mieczysław Wojciechowski, ISBN 83-88115-41-3
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 8, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2002, ss. 242, ISSN 0867-1907

2001

 1. Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 200, ISBN 83-88115-40-5
 2. Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, pod red. D. Karczewskiego, M. Krajewskiego, S. Roszaka, Włocławek-Inowrocław 2001, ss. 166, ISBN 83-88500-26-0
 3. Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 11 maja 2000 r. przez Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku, pod red. W. Jastrzębskiego i M. Krajewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 268, ISBN 83-88500-12-0
 4. Płock w okresie okupacji 1939-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Płock-Włocławek 2001, ss. 542, ISBN 83-91490-51-3, 83-88500-15-5, prof. Tadeusz Kowalak
 5. Rozważania na przełomie wieków. (Wokół problemów społeczno-politycznych Polski i Europy), Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2001, ss. 232, ISBN 83-88500-01-5, prof. Tadeusz Wyrwa (Francja)
 6. U źródeł wiedzy i patriotyzmu. Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969). Szkice do monografii, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin-Wymyślin 2001, ss. 194, ISBN 83-88701-07-X
 7. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, wyd. 2 pracy pt. Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2001, ss. 284, ISBN 83-88500-11-2, rec.: prof. Ryszard Sudziński, prof. Anna E. Wesołowska.
 8. Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy osiemdziesięciu lat (1920-2000). Aspekty ogólne i regionalne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 sierpnia 2000 roku, pod red. M. Krajewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 190, ISBN 83-88500-8-X

2000

 1. Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2000, ss. 584, ISBN 83-91113-60-4, : prof. Stefan Cackowski, prof. Kazimierz Wajda
 2. Stulecie Cukrowni Ostrowite 1900-2000, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2000, ss. 72, zdj. kol., ISBN 83-908556-4-1
 3. W sercu tej ziemi, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2000, ss. 72, zdj. kol., ISBN 83-90895-69-2
 4. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 7, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2000, ss. 242, zdj., ISSN 0867-1907

1999

 1. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1999, ss. 6, ISBN 83-908956-4-1
 2. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 6, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1999, ss. 180, ISSN 0867-1907

1998

 1. Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 1998, ss. 228, ISBN 83-90719-73-8, : prof. Ryszard Sudziński, prof. Anna E. Wesołowska.

1997

 1. Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś (1934-1997), Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1997, ss. 60, zdj., ISBN 83-907270-1-3
 2. Turski Leszek, Myszkowski Józef, Szkoła Podstawowa w Kikole i jej patron, Ignacy Antoni Zboiński, pod red. M. Krajewski, Kikół 1997, ss. 20, zdjęcia, ISBN 83-907270-9-9-
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 5, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1997, ss. 152, ISSN 0867-1907

1996

 1. Konopnicka Maria, Powieści Sawy i inne opowiadania. W Oborach,wyd.  2, wprow. i przypisy do tekstu M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1996, ss. 28, zdj., ISBN 83-904609-2-0
 2. Mieczysław Wojciechowski - działalność naukowa i dydaktyczna, opr. naukowe M. Krajewski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1996, ss. 54.
 3. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1996, ss. 34, zdj. kol., ISBN 83-90460-96-3
 4. Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin-Skępe 1996, ss. 206, zdj., ISBN 83-90460-93-9
 5. Stogowska Anna Maria, Wpisany w epokę. Gustaw Zieliński (1809-1881), pod red. M. Krajewski, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Płocku, Płock 1996, ss. 282, zdj., ISBN 83-90544­81-4, rec. prof. Jerzy Skowronek
 6. Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, (grant Komitetu Badań Naukowych i Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku), Włocławek 1996, ss. 382, zdj., ISBN 83-85289-12-7, (współautor A. Mietz), rec. prof. Ryszard Sudziński
 7. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 4, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1996, ss. 136, ISSN 0867-1907

1995

 1. Ksiądz Czesław Lissowski (1895-1942). W stulecie urodzin. (W 650-lecie nadania praw miejskich), grafika B. Giedych, J. Gumowski, wyd. 2 popr. i uzup., Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Rypin 1995, ss. 24.
 2. Rypin w poezji. Dla uczczenia 650 rocznicy nadania praw miejskich Rypinowi, słowo wstępne, wybór i oprac. M. Krajewski, Dobrzyński Oddział WTN, Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Rypin 1995, ss. 44, ISBN 83-904095-2-6
 3. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w kościele Ojców Karmelitów Pilźnie, słowo wstępne o. L. Rachlewicz O. Carm., Wydawnictwo „Adam Marszałek", Pilzno 1995, ss. 228+zdj., ISBN 83­-904094-0-2, imprimi potest o. Łukasz Semik, prowincjał
 4. W cieniu wojny i okupacji. Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1995, ss. 416, red. dr Andrzej Mietz, ISBN 83-0867-1907
 5. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 3, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1995, ss. 110, ISSN 0867-1907

1994

 1. Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą, Włocławskie Towarzystwo Naukowe (grant KBN), Włocławek 1994, ss. 284, rec. prof. Sławomir Kalembka.
 2. Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1994, ss. 446+zdj.

1993

 1. Materiały do bibliografii historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, t. II, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1993, ss. 88.

1992

 1. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej (do 1945 roku), Lipnowski Dom Kultury, Lipno 1992, ss. 424, rec.: prof. Jerzy Danielewicz, prof. Mieczysław Wojciechowski.
 2. Za wiarę i polskość. Duchowieństwo Ziemi Dobrzyńskiej w powstaniu styczniowym i walce o wolność narodu i Kościoła po jego upadku, Dobrzyński Oddział WTN, Lipno 1992, ss. 34.
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 2, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1992 (druk 1993), ss. 280, ISSN 0867-1907

1991

 1. A imię ich godnym będzie, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1991, ss. 28.

1990

 1. Borzewscy herbu Lubicz z Ugoszcza w Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1990, ss. 14.
 2. Byli z ojczyzny mojej. Zagłada ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1990, ss. 32, zdj.
 3. Oto Matka Twoja, Nakładem Nowicjatu Ojców Karmelitów, Obory 1990, ss. 28 (współautor o. M. Kawiński O. Carm.).

1989

 1. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 1, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1989, ss. 175, ISSN 0867-190

1988

 1. Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla Rypina, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1988, ss. 32.
 2. Leksykon harcerstwa, pod red. O. Fietkiewicza, MAW, Warszawa 1988 (współautor haseł historycznych).

1987

 1. Gustaw Zieliński - życie i działalność, [w:] Gustaw Zieliński - życie i dzieło, pod red M. Krajewskiego, WTN, Rypin 1988, s. 13-55, rec. prof. Sławomir Kalembka.
 2. Ksiądz Czesław Lissowski (1895-1942), Stowarzyszenie PAX, Rypin 1987, ss. 16.
 3. Włocławska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego 1975-1987, Komenda Chorągwi ZHP, Włocławek 1987, ss. 38.

1986

 1. Gustaw Zieliński - syn Ziemi Dobrzyńskiej (1809-1881), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1986, ss. 8.
 2. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Nakładem Ojców Karmelitów, Obory 1986, ss. 118, zdj. (współpraca autorska o. M. J. Wojnarowski O. Carm.).
 3. Materiały do bibliografii historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek 1986, ss. 176, rec. dr Wiesław Koński
 4. Pamiętnik Założycielskiego Zjazdu Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie (26 października 1985 roku), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1986, ss. 28 (współpraca E. Budzanowska).

1985

 1. Materiały do harcerskiego słownika biograficznego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Sprawozdania Chorągwianej Komisji Historycznej, Seria II: Biografie, zeszyt 1, Komenda Chorągwi ZHP, Włocławek 1985, ss. 22.
 2. Na powstanie Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, WTN, Włocławek 1985, ss. 16.

1983

 1. Płonne i okolice. Rys historyczny - ludzie - zabytki, Toruński Dom Kultury, Toruń 1983, 24.
 2. Powstanie styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej 1863/1864, Nakład autora, Rypin 1983, 8.
 3. Sanktuarium Maryjne w Oborach. Zarys dziejów, architektury i kultu, Obory 1983, ss. 20.
 4. Somsiory i okolice, Nakład autora, Ostrowite 1983, 8.

1982

 1. Materiały do bibliografii historii harcerstwa na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 1911-1981, Komenda Chorągwi ZHP, Włocławek 1982, 16.

1981

 1. Modlitwa dla Polaków. W setną rocznicę śmierci poety (Gustawa Zielińskiego), Stowarzyszenie PAX, Rypin 1981, 6.
 2. Karmel Oborski, Stowarzyszenie PAX, Rypin 1981, 6.
 3. Odbudowa szkolnictwa i oświaty na terenie Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty Rypin i Lipno) w latach 1945-1948, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1981, 30.

1980

 1. Ugoszcz i okolice. Rys historyczny - ludzie - zabytki, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1980, ss. 43.

1979

 1. Eksterminacja duchowieństwa katolickiego Ziemi Dobrzyńskiej w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945),[w:] Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, t. 8: Materiały i
  Studia, z. 4, pod red. ks. F. Stopniaka, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979, s. 119-150.

1977

 1. Eksterminacja nauczycieli Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty Rypin i Lipno) w latach drugiej wojny światowej 1939-1945, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1977, ss. 16.

II. Artykuły naukowe, rozprawy, recenzje, słowa wstępne, posłowia 2021

 1. Marginalia z posłowiem (wymieszane), [w:] S. Ćwiek, Z daleka od polityki. Miszmasz sopocianina, Sopot-Brodnica 2021, s. 651-563.

2020

 1. Cudowna niedziela, 18 stycznia 1920 r. Powrót Brodnicy i okolicy do Macierzy. W stulecie wydarzeń (1920-2020), „Rocznik Dobrzyński”, t. 13: 2020, s. 67-80.
 2. Genotyp pracy, walki i wolności. Album bene meritas dla Zieli Dobrzyńskiej. Założenia metodologiczne i przyczynek do opracowania, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 24: Materiały z 24. konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, Dobrzyń nad Wisłą 2020, s. 7-58.

2019

 1. Ex post (posłowia), [w:] D. Chrobak, Kwiatosłów polski. Poemat rozkwitający jakże rodzimymi słowami, Czernikowo-Lipno-Brodnica 2019, s. 19-20.
 2. Pierwsza emancypantka Rypina, niezwykła położna – Karolina Kłobuszewska (1893-1983). Przyczynek do biografii, „Rocznik Dobrzyński”, t. 12, Rypin 23019, s. 205-218.
 3. Słowo wstępne, [w:] H. Osiński, Bochen chleba ze znakiem krzyża, Kikół-Brodnica 2019, s. 11-13.

2018

 1. Słowo wstępne, [w:] J. Manewicz, Wędrówka myśli, Brodnica 2018, s. 5-6.

2017

 1. Historyczne i prawne aspekty wizerunku herbu Ziemi Dobrzyńskiej jako symbolu jednoczącego lokalną społeczność, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały XX Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 18 X 2016, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, Dobrzyń nad Wisłą 2017, s. 9-26.
 2. Jan Jagodziński (1928-2017) - nauczyciel, społecznik, gorący patriota, Honorowy Członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, Rocznik Dobrzyński, t. 10: 2017, s. 329-332.
 3. Serca bicie użyźni duszę, [w:] Cz. K. Chojnicka, Serca bicie, Lipnowska Grupa Literacka, Lipno-Brodnica 2017, s. 5-7.
 4. O właściwą pisownię nazwy własnej „Ziemia Dobrzyńska” na tle jej odrębności i trwałości historycznej oraz kulturowej, „Rocznik Dobrzyński”, t. 10: 2017, s. 9-25.
 5. Krystyna Kłobukowska-Piotrowska (1935-2017) - lekarz-stomatolog, społeczniczka, członkini DTN, „Rocznik Dobrzyński”, t. 10: 2017, s. 323-325.

2016

 1. Od Targowicy do Żołnierzy Niezłomnych (przyczynki do biografistyki martyrologicznej Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały XX Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Radominie w dniu 28 X 2015, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, Dobrzyń nad Wisłą 2016, s. 23-88.
 2. Setna rocznica urodzin Koryfeusza Dobrej Ziemi. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), „Rocznik Dobrzyński”, t. 9: 2016, s. 99-117.
 3. Słowo wstępne [do:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XX Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie w dniu 28 października 2015 r.", Dobrzyń nad Wisłą 2016, s. 7-9.

2015

 1. 660 lat konsekracji kościoła farnego pw. św. Trójcy w Rypinie. Kronika wydarzeń rocznicowych, „Rocznik Dobrzyński”, t. 8: 2015, s. 269-278.
 2. Słowo wstępne, [do:] J. Cywińska, Wykołysałaś dobrzyńska kraino, Lipno 2015, s. 7-9.
 3. „Wiadomość o sądzie pokoju" sprzed 200 lat Wincentego H. Gawareckiego. Przyczynek do historii państwa i prawa Polski epoki rozbiorowej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, t. 7: 2015, s. 93-103.
 4. Wypisy z prozy dobrzyńskiej. Z utworów dawnych i współczesnych, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały XIX konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Osieku w dniu 22 X 2014 r., po dred. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, Dobrzyń nad Wisłą 2015, s. 107-213.

2014

 1. Andrzej Mietz (1947-2014), dr hab., prof. nzw. UKW, historyk nowożytny, członek DTN, „Rocznik Dobrzyński”, t. 7: 2014, s. 295-295.
 2. Dobrzyńskie listy Chopina. Listy Fryderyka F. Chopina pisane z Ziemi Dobrzyńskiej oraz do przyjaciół na tej ziemi. (W 165. rocznicę śmierci - 1849-2014), [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.", Dobrzyń n. Wisłą 2014, s. 137-205.

128. Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy na Ziemi Dobrzyńskiej w epoce preindustrialnej. Zarys problematyki, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.", Dobrzyń n. Wisłą 2014, s. 11-47.

 1. Lech Jaskólski (1950-2014), nauczyciel, radny, poeta, regionalista, członek DTN, „Rocznik Dobrzyński”, t. 7: 2014, s. 290-291.
 2. Michał Kokot (1944-2014), artysta-fotografik, malarz i poeta, muzyk, animator kultury, Honorowy Członek DTN, Rocznik Dobrzyński, t. 8: 2014, s. 292-294.
 3. Słowo wstępne [do:] J. Jagodziński, Sursum corda. Poezja patriotyczna, Brodnica-Golub-Dobrzyń 2014, s. 7-9.
 4. Słowo wstępne [do:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.”, Dobrzyń n. Wisłą 2014, s. 7-9.

133.     Stanisław Strzyżewski (1922-2013), profesor kultury fizycznej, Honorowy Członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowy Obywatel Skępego, „Rocznik Dobrzyński”, t, 7: 2014, ss. 286-289.134. W gminie Brzuze i okolicy. Galeria osobliwa, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.”, Dobrzyń n. Wisłą 2014, s. 251-264.2013

 1. Bene merentes dla gminy Ciechocin i okolic, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., Dobrzyń nad Wisłą 2013, s. 29-84.
 2. Odeszła Honorowa Członkini DTN, pułkownik Maria R. Sobocińska - Dama Niezłomna, Dama Orderu Wojennego Virtuti Militari, „Rocznik Dobrzyński”, t. 6: 2013, s. 9-30.
 3. Prolegomena, [w:] Na bój, Polacy, na święty bój, Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy, Wszechnica Edukacyjna I Wydawnicza Verbum, Rypin 2013, s. 11-13.
 4. Ryszard Bartoszewski, prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, laureatem Nagrody im. A. A. Kochańskiego, „Rocznik Dobrzyński”, t. 6: 2013, s. 491-493.
 5. Słowo wstępne, [w:] H. Osiński, Ulica mojego dzieciństwa, Kikół-Rypin 2013, s. 7-9.
 6. Słowo wstępne, [w:] S. Strzyżewski, Zwierzenia wierszem pisane, Katowice-Rypin-Skępe 2013, s. 7-10.
 7. Słowo wstępne, [w:] L. Żuchowski, Miasto nadgraniczne, Szkice i materiały z historii Golubia-Dobrzynia, WEiW Verbum, Golub-Dobrzyń 2013, s. 7-8.

2012

 1. Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska 1831 r. na Ziemi Dobrzyńskiej. W 180. rocznicę epilogu, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVI konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Świedziebni, w dniu 18 listopada 2011 r., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą 2012, s. 11-76.
 2. Stefan Kopczyński (1916-2011), dr nauk geograficznych, nauczyciel, członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, „Rocznik Dobrzyński”, t. 5: 2012, s. 313-316.
 3. Wstęp, [w:] Cezariusz Papiernik, Opowiadania rypińskie, WEiW Verbum, Rypin-Warszawa 2012, s. 7-8.
 4. Wstęp do: Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVI. Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" w Świedziebni, w dniu 18 listopada 2011 r., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą 2012, s. 7-9.
 5. Życie poświęcił promocji zdrowia i sportu. 90-lecien urodzin prof. Stanisława Strzyżewskiego -członka DTN, „Rocznik Dobrzyński”, t. 5: 2012, s. 331-336.

2011

 1. Gmina Wielgie w XIX i XX wieku. Materiały do monografii, [w:] Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV. Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" w Wielgiem, w dniu 26 listopada 2011, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą 2011, s. 7-37.
 2. Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrą Ziemią nazwanej. Odniesienie historyczne i historiograficzne, [w:] Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą 2011, s. 7-77.
 3. Wstęp do: Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV. Konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Wielgiem, w dniu 26 listopada 2011 r., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyń nad Wisłą 2011, s. 5-6.

2010

 1. Dama niezłomna. Maria Romana Sobocińska ze Skępego. W dziewięćdziesięciolecie urodzin, „Rocznik Dobrzyński” t. 3: 2010, s. 213-241.
 2. Fryderyk F. Chopin w Oborach, „Rocznik Dobrzyński”, t. 3: 2010, s. 89-98.

151.                                                  Skępski „Borek" powraca do pamięci, „Rocznik Dobrzyński” t. 3: 2010, s. 277-286.152.                                                  Wojenny tragizm zamieniony w pomoc drugiemu człowiekowi,
Rodzina Wróblewskich z Dobrzynia nad Drwęcą, „Rocznik Dobrzyński”, t. 3: 2010, s. 269-275.2009153.                                                  Przerwana lekcja, Męczeństwo nauczycieli Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945). Podsumowanie badań, „Rocznik Dobrzyński”, t. 2: 2009, s. 143-197.154.                                            Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i
wychowanków z pełnym ich wykazem (1867-1969), [w:] „Rocznik Dobrzyński”, t. 2: 2009, s. 239-392.2008

 1. Benedykt Leszczyński (1934-2005), nauczyciel, działacz społeczno-kulturalny, „Rocznik Dobrzyński”, t. 1: 2008, s. 439-443.
 2. Europejczyk z Fabianek. Profesor Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), „Rocznik Dobrzyński”, t. 1: 2008, s. 243-310.
 3. Nie pytaj, co ta ziemia może dać tobie. Ojciec Mateusz Stanisław Wojnarowski - karmelita, „Rocznik Dobrzyński”, t. 1: 2008, s. 319-325.
 4. Prawne aspekty kształcenia ustawicznego w Polsce, [w:] Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne, pod red. Z. P. Kruszewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2008, s. 171-186.

2007159.     Rewitalizacja i modernizacja wiedzy historycznej w kontekście edukacyjnego europeizmu.
Wybrane problemy merytoryczne i dydaktyczne, [w:] „Edukacja Otwarta”, nr 1: 2007, pod red. A.
Frąckowiak, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2007, s. 199-210.2006

 1. Dyskurs w sprawie europejskiej tożsamości. Wybrane zagadnienia, [w:] Cywilizacyjna tożsamość europejska z polski patriotyzm, E. Ponczek i A. Sepkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek 2006, s. 61-83.
 2. Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego, [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, pod red. S. Michałowskiego i W. Micha, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 11-20.
 3. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy przy kościele Ojców Karmelitów w Oborach pamięci kpr. Tadeusza Dunajskiego, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 10: Rypin 2006, s. 302-303.
 4. Płock w okresie wojny i okupacji, [w:] Dzieje Płocka, 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, pod red. M. Krajewskiego, TNP, Płock 2006, s. 719-852.
 5. Romuald Strużyński - kierownik oborskiej szkoły, ofiara zbrodni hitlerowskich na Ziemi Dobrzyńskiej (1907-1939), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 10: Rypin 2006, s. 260-265.
 6. Wprowadzenie, [w:] Dzieje Płocka, 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, pod red. M. Krajewskiego, TNP, Płock 2006, s. 9-12.
 7. Złote myśli, [w:] Złote myśli. Ludzie wielkiego umysłu, talentu i serca. Twórcy wizerunku Polski. Księga 2004. Sentencje, aforyzmy, dewizy życiowe, zespół red. Ł. Barszcz et. al., Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Warszawa 2006, s. 162-163

2005167. Posłowie, [w:] H. Tuchalska, Kocham cię, życie, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2005, s. 107-109;168. Wołanie Jana Pawła II o odkupienie Europy, [w:] Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, wybrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2005, s. 7-9.2004

 1. Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej. Ikonografia, wybór i komentarze M. Krajewski, [w:] Szafarni moje uszanowanie. Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. K. Chruścińskiego, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin- Szafarnia 2004, ss. 103-151.
 2. Europejski wymiar kształcenia studentów, [w:] Człowiek i edukacja. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Półturzyckiemu, naukowa E. A. Wesołowska, Płock 2004, s. 451 -477.
 3. Kilka słów o władzy i polityce, [w:] Aurea dicta (złote myśli) dla ludzi władzy i polityki, wybrał, opracował i wstępem poprzedził M. Krajewski, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2004, s. 7-23.
 4. Literat tęskniący za życiem na wsi. Franciszek Salezy Dmochowski - tłumacz, wydawca, pisarz, krytyk literacki, dziennikarz, pamiętnikarz, autor powieści pt. „Przekleństwo matki", [w:] F. S. Dmochowski, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wydanie IV, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2004, s. 189-202.

172. Media wyznaniowe w Polsce wobec problemów integracji Europy, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2003, red. naukowa E. Kossewska i J. Adamowski, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 35-45.2003

 1. Golub i Dobrzyń - dwa miasta graniczne w okresie zaborów. Kilka uwag badawczych, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne DO WTN”, t. 9: Rypin 2003, s. 69 - 76.
 2. Poeci tej ziemi. Wyrósł z miłości do Tej ziemi. Jerzy Pietrkiewicz - prozaik, poeta, historyk literatury, dramaturg. Przyczynek do biografii, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne DO WTN”, t. 9: Rypin 2003, s. 141- 158.

175.     Pro memoria. Jan Smoliński (1944-2002), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne DO WTN”, t. 9: Rypin 2003, s. 191- 193.176.     Sierpc w XVIII i w połowie XIX stulecia, [w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, pr. zbiorowa
pod red. M. Chudzyńskiego, TNP, Sierpc 2003, ss. 185-224.2002

 1. Co wnosimy do nowej Europy? Polska przedmurzem chrześcijaństwa (I, II), „Włocławski Tydzień” 2002, nr 19, s. 6.
 2. Co wnosimy do nowej Europy? Czy idea polskiego przedmurza jest potrzebna? „Włocławski Tydzień” 2002, nr 21, s. 6.
 3. Czesław Lisowski (1895-1942), patron nagrody Ośrodka Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Rypinie, [w:] IV edycja Nagrody im. Księdza Czesława Lissowskiego, Rypin 2002, s. 2.
 4. Polityka wobec Wschodu, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” 2002, nr 6/7, s. 10-11.
 5. Polska w Europie. Polityka wobec Wschodu (I, II), „Włocławski Tydzień”, nr 10: 2002, s. 2; nr

11: 2002, s. 2.

 1. Polska w Europie. Jakiej Polski potrzebuje Europa? (I, II), „Włocławski Tydzień” 2002, nr 12, s. 2; nr 13, s. 2.
 2. Procesy integracyjne w Europie w aspekcie historycznym. Przegląd problematyki, [w:] Integracja gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze, W. Starzyńska i S. Bartczak, Łódź 2002.
 3. Rola i zadania Seminarium Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego w kształceniu kadr dla regionu, „Notatki Płockie” 2002, nr 3, s. 31 -35.
 4. Skępe i szkołę ukochał szczególnie. Władysław Drzewiecki (1912-1995), [w:] W. Drzewiecki, Moje życie. Pamiętnik nauczyciela i społecznika, Włocławek-Wymyślin 2002, s. 7-14.

187.     Współczesne czasy - wyzwaniem dla pomocy społecznej, [w:] Współczesne czasy -
wyzwaniem dla pomocy społecznej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 23-24 listopada 2001 r., Toruń 2002, s. 3-9.2001

 1. Ad multos annos, [w:] Życie i twórczość profesora Tadeusza Kowalaka. W 85-lecie urodzin, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2001, s. 3-4.
 2. Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie w 2001 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 16: 2001, s. 277-278.
 3. Dylematy polskiej gospodarki u progu nowego tysiąclecia, „ Gazeta Semestralna WSHE”, nr 11: 2001, s. 20-21.
 4. Holocaust ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s.103-151.

192.     Od komunistycznej demokracji do stalinizmu. Polska w latach 1944-1956. Zarys problematyki, [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu
październikowego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 11 maja 2000 roku przez
Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku, pod red. W.
Jastrzębskiego i M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 9-23.

 1. Reforma systemu oświaty a kwestia edukacyjna, [w:] Regionalne aspekty reform społecznych. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 24-25 września 2001, pod red. G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2001, s. 83-102.
 2. Reperkusje wojny 1919-1920 dla Polski i Europy. Kilka podstawowych uwag, [w:] Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy osiemdziesięciu lat (1920-2000). Aspekty ogólne i regionalne. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 18 sierpnia 2000 roku, pod red. M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 147-158.
 3. Słowo wstępne [do:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 9-11.
 4. Wokół problemów polskiej polityki społecznej u progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. IX, seria C: Nauki pedagogiczne. Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających, zeszyt 3 (Włocławek 2001), s. 147-156.
 5. Zagrożenia i słabości polskiej gospodarki, „Promocje Pomorskie” 2001, nr 2, s. 15,17.

2000

 1. Dobrzyńskie rody ziemiańskie w pierwszej połowie XIX stulecia. Przyczynek do biografii Fryderyka Chopina, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 7: 2000, s. 115-149.
 2. Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie w 1999 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 14: 2000, s. 397-407.
 3. Megatrendy społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku, „ Gazeta Semestralna WSHE”, nr 8: 2000, s. 20-22.
 4. Remedium: globalizacja?, „Promocje Pomorski” 2000, nr 6, s. 3, 6.
 5. Słowo wstępne, [w:] H. Tuchalska, Droga życia, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2000, s. 5-7.
 6. Słowo wstępne [do:] Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce, pod red. A. Rajkiewicza, Włocławek 2000, s. 9-10.
 7. Uwarunkowania historyczne. Unia czy unifikacja?, „ Gazeta Semestralna WSHE”, nr

10: 2000, s. 6-7.

 1. Wokół problemów zachowania narodowej tożsamości, „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 5: Nauki humanistyczne i społeczne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, s. 163-193.
 2. Wyzwanie numero uno - społeczeństwo wiedzy, „Biuletyn Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, nr 10: 2000 (kwiecień), s. 13-14.

1999

 1. Holocaust na Ziemi Dobrzyńskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t 13: 1999 (Włocławek 1999), s. 199-246.
 2. Martyrologia mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej w XX wieku, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 6: 1999, s. 121-130.
 3. Okupacja niemiecka na Kujawach wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej (1939-1945). Zarys problematyki, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 6: 1999, s. 89-99.
 4. Płock w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Zarys problematyki, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 5: 1999, (Płock 1999), s. 7-82.
 5. Prolegomena [w:] Giziński, Złotoria w historii i legendzie, Rypin 1999, s. 9-13.
 6. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku w latach 1995-1999, [w:] Włocławskie Towarzystwo Naukowe 1979-1999, praca zbiorowa, Włocławek 1999, s. 147-167.
 7. Tradycje walk narodowowyzwoleńczych w regionie w czasach niewoli, „Promocje Pomorskie” 1999, nr 12, s. 4-5.
 8. Zapaść nauki polskiej, „ Gazeta Semestralna WSHE”, nr 6: 1999, s. 10-15.
 9. Zdzisław Antoni Borzewski (1909-2000), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 6: 1999, s. 175-177.

1998

 1. Drzewiecki Stanisław (1917-1973), [w:] Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939­1945, 4, pod red. A. Zakrzewskiej i E. Zawackiej, Toruń 1998, s. 39-40.
 2. Keller Kazimierz (1924-1944), [w:], Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-1945, 4, pod red. A. Zakrzewskiej i E. Zawackiej, Toruń 1998, s. 70.
 3. Powstanie styczniowe na Mazowszu Płockim. Zarys problematyki, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 4, red. nacz. A. M. Stogowska, Płock 1998, s. 9-31.
 4. Słowo wstępne [do:] H. Tuchalska, Życie, Rypin 1998, s. 5-6.
 5. Słowo wstępne [do:] U. Smolińska, Zielnik Dobrzyński, Rypin 1998, s. 7-10.
 6. Słowo wstępne [do:] Z. E. Szczęsna, Kwiaty serca, Rypin 1998, s. 5-9.
 7. Słowo wstępne [do:] „Zeszyty Naukowe”, nr 1, SHKMiZH WTN, Włocławek 1998, s. 5-6.
 8. Społeczno-gospodarczy rozwój Rypina w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 12: Miasta Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w XX wieku, Włocławek 1998, s. 217-258..

1997223.     Giblewski Saturnin, [w:] Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-1945, cz. 3, Toruń1997, s. 57.

 1. Napiórska vel Napiórkowska Maria, [w:] Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939­-1945, 3, Toruń 1997, s. 118-119.
 2. Polacy a Europa. Doświadczenia historyczne, „Zeszyty Naukowe WSPS”, t. 1: Nauki humanistyczne i społeczne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1997, s. 21-64.
 3. Prolegomena [do:] „Zeszyty Naukowe WSPS”, t. 1: Nauki humanistyczne i społeczne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1997, s. 7-8.
 4. Słowo wstępne [do:] Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej, Włocławek 1997, s. 9­10.
 5. Społeczeństwo edukacyjne, „ Gazeta Semestralna WSHE”, nr 1: 1997, s. 9-12.
 6. Wstęp [do:] R. Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii, Rypin 1997, s. 7-9.

1996

 1. Biogram profesora Mieczysława Wojciechowskiego, [w:] Mieczysław Wojciechowski -działalność naukowa i dydaktyczna, naukowe M. Krajewski, Włocławek 1996, s. 5-13.
 2. Oświata i wychowanie w województwie włocławskim w latach 1975-1995 (współautor A. Cybulski), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 1: 1996, s. 303-347.
 3. Pro memoria. Ks. Antoni Podleś (1934-1997), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN,” t. 4: 1996, s. 131-133.
 4. Pro memoria. Władysław Drzewiecki (1912-1995), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 4: 1996, s. 122-126.
 5. Siemiątkowski Jerzy Felicjan (1880-1974), ziemianin, działacz społeczny i gospodarczy, senator RP, [w:] Polski słownik biograficzny, XXXVII/1, Warszawa-Kraków 1996, s. 2-3.
 6. Sierakowski Alfons (1816-1886), ziemianin, działacz społeczno-oświatowy, kolekcjoner, [w:] Polski słownik biograficzny, XXXVII/2, Warszawa-Kraków 1996, s. 255-256.
 7. Sierakowski Kajetan Onufry h. Ogończyk (1753-1841), kasztelan słoński, senator Królestwa Polskiego, kolekcjoner, [w:] Polski słownik biograficzny, XXXVII/2, Warszawa-Kraków 1996, s. 277­-278.
 8. Społeczeństwo Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw wschodnich wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku, [w:] W 75-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r. Materiały z konferencji naukowej 30 X1 1995 - 1 XII 1995 r. i uroczystości w dniu 20 VIII 1995 r. przed pomnikiem Obrońców Wisły 1920 , WTN, Włocławek 1996, s. 122-163.

238.     Wiśniewski Józef, pseudonim „Szczerba", komendant POZ w pow. Lipno, żołnierz ZWZ-AK, [w:] Słownik konspiracji pomorskiej 1939-1945, cz. 2, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1996, ss. 178-179
(współautor W. Brenda).1994239.     Rypin na tle kształtowania się przynależności administracyjnej Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Rypin. Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1994, s. 361-377

 1. Rypin w okresie zaborów (1793-1918), [w:] Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1994, s. 139-218.
 2. Spontaniczny i zorganizowany ruch oporu w latach 1939-1945 w Rypinie i okolicy. Zarys dziejów, [w:] Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1994, s. 341­-360.
 3. Udział Ziemi Dobrzyńskiej w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, wojnie w jej obronie i powstaniu kościuszkowskim, [w]: Powstanie kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim, pod red. M. Pawlaka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1994, s. 91-100.

1992

 1. Gustaw Zieliński ze Skępego - życie i działalność, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 2: 1992, s. 69-93.
 2. Kalendarium wydarzeń naukowych na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie od listopada 1987 roku do grudnia 1992 roku, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 2: 1992 (druk 1993), s. 191-199.
 3. Materiały do bibliografii Ziemi Dobrzyńskiej za lata 1985-1992 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 2: 1992 (druk 1993), s. 207-275.
 4. Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, dr inż. Jakub Chojnacki - laureat, jubilat, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 2: 1992 (druk 1993), S. 187-189.
 5. Społeczeństwo Ziemi Dobrzyńskiej wobec polityki rusyfikacji szkolnictwa w latach 1864-1914, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” t. 8: 1993, s. 97-116.
 6. Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego Ziemi Dobrzyńskiej w powstaniu styczniowym 1863/1864, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 2: 1992 (druk 1993), s. 43-58.

1990

 1. Eksterminacja ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939­1945), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 7: 1990, s. 7-24.
 2. Nagrobki żydowskiego cmentarza, „Fołks-Sztyme” 1990, nr 4041, s. 11-12.
 3. Wstęp [do:] Z. Góźdź, Zarys dziejów, Lipno 1990, ss. 88+XXX.

1989

 1. Kronika naukowa. Kronika wydarzeń naukowych na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie X 1985-X 1987, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 1: 1989, s. 167-172.
 2. Materiały do słownika biograficznego Ziemi Dobrzyńskiej. Bene merentes, Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 1: 1989, s. 131-154.
 3. Rajmund Lewandowski (1927-1986), „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 1: 1989, s. 173-175.
 4. Ostatnie chwile powstania listopadowego na Ziemi Dobrzyńskiej, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, t. 1: 1989, s. 33-61.

256.     Powstanie styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Powstanie styczniowe na Kujawach i ziemi
dobrzyńskiej, pod red. S. Kalembki, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989, s. 80-152.1988

 1. Bibliografia prac o Gustawie Zielińskim, [w:] Gustaw Zieliński - życie i dzieło, Materiały z sesji popularnonaukowej w Skępem w dniu 20 maja 1986 roku, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1988, s. 127-145.
 2. Gustaw Zieliński – życie i działalność, [w:] Gustaw Zieliński – życie i dzieło. Materiały z sesji popularnonaukowej w Skępem w dniu 20 maja 1986 roku, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1988, s. 13-55.

1987

 1. Eksterminacja ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939­1945), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1987, nr 1, s. 55-70.
 2. Lewicowy ruch oporu na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 1939-1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987, nr 2, s. 22-39.
 3. O potrzebie opracowania „Słownika biograficznego Ziemi Dobrzyńskiej”, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1987, s. 349-356.
 4. Postawy społeczeństwa Ziemi Dobrzyńskiej (gubernia płocka) w okresie rusyfikacji (1864­1914), „Notatki Płockie” 1987, nr 2, s. 20-30.
 5. „Zemsta Ludu" w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach w 1833 roku. W stupięćdziesięciolecie, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1987, s. 197-222.
 6. Ziemia Dobrzyńska w latach 1905-1907, [w:] Kujawy wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w dobie rewolucji 1905-1907, pod red. M. Wojciechowskiego, WTN, Włocławek 1987, s. 45-76.

1986266.     Słowo wstępne [do:] D. Słomski, Kalendarium ważniejszych faktów i wydarzeń z życia
harcerstwa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (1911-1986), Włocławek 1986.1985

 1. Lewicowy ruch oporu na Kujawach Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej w okresie drugiej wojny światowej (1939-1945), [w:] Walka z okupantem hitlerowskim na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 1985, s. 10-59.
 2. Nauczyciele polegli i zamordowani z byłych powiatów lipnowskiego i rypińskiego, [w:] Eksterminacja nauczycieli województwa włocławskiego w latach okupacji hitlerowskiej, Zarząd Okręgu ZNP, Włocławek 1985, s. 15-25.
 3. Walka i martyrologia nauczycieli Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), [w:] 80 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie włocławskim, Zarząd Okręgu ZNP, Włocławek 1985 (druk 1987), s. 42-66.

1984

 1. Partyzantka „Zemsta Ludu” na Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawach, „Biuletyn Przewodnicki PTTK”, nr 23: 1984, s. 11-13.

1982

 1. Wojenne losy Karmelu Oborskiego, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1982, nr 8, s. 292-299.

1981

 1. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Usque ad finem, „Mówią Wieki” 1981, nr 6, s. 8-12.

1980

 1. Działalność POZ „Znak" i ZWZ-AK na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945, „Przegląd Historyczny” 1980 (druk 1981), z. 4, s. 773-791 (współautor S. Suszyński).
 2. Eksterminacja duchowieństwa katolickiego Ziemi Dobrzyńskiej (b. powiaty rypiński i lipnowski) w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Studia Płockie” t. 8: 1980 (druk 1982), s. 123-152.
 3. Lewicowy ruch oporu w Ziemi Dobrzyńskiej w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Z Pola Walki” 1980, nr 2, s. 157-176.

1979

 1. Eksterminacja inteligencji Ziemi Dobrzyńskiej w latach okupacji hitlerowskiej, [w:] Eksterminacja ludności polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej. Wyniki badań ośrodków terenowych, Warszawa 1979, s. 153-209.
 2. Lewicowy ruch oporu w byłych powiatach Rypin i Lipno w latach 1939-1945, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, Włocławek 1979 (druk 1980), s. 87-136.

1977

 1. Eksterminacja duchowieństwa dekanatu rypińskiego w latach drugiej wojny światowej 1939-
  1945, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1977, nr 4, s. 157-162.

III. Prace redakcyjne i recenzje przedwydawnicze2019

 1. przedwyd.: R. Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii, Lipno-Włocławek 2019, ss. 312.
 2. przedwyd.: I. Zielińska, Życie moje spełnione. Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz), (1925-2009), Brodnica-Obory 2019, ss. 136.

2014

 1. przedwyd.: J. K. Ardanowski, P. Sztama, Z głębokości wołam do Ciebie. Tragedia kobiet pochodzenia żydowskiego, więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej Brodnica 2014, ss. 211.
 2. przedwyd. M. Raczkowski, Dzieje Szkoły w Szczytnie, Szczytno 2014, ss. 95.
 3. przedwyd. R. Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii, t. 8, Włocławek-Lipno 2014, ss. 258.

2013280.     Rec. przedwyd. W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), z życiorysem autora M. Raczkowskiego, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, ss. 68.2008

 1. przedwyd.: R. Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii, cz. VI, Lipno-Włocławek 2008, ss. 197.

2007

 1. przedwyd.: M. Pawlak, Zarys dziejów oświaty. Skrypt, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2007, ss. 180.

2006284.     Rec. przedwyd. A. Mielczarek, Polska pomoc społeczna - doświadczenia historyczne, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Toruń 2006, ss. 104.2004

 1. przedwyd. Aby zaspokoić potrzebę tworzenia. Scenariusze imprez i uroczystości szkolnych, SP nr 1 w Rypinie, Rypin 2004, ss. 316.
 2. Nowa Karta Nauczyciela, komentarz i ujednolicenie ustawy M. Krajewski, Dom Wydawniczy „Verbum", Rypin 2004, ss. 74
 3. Szafarni moje uszanowanie. Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. K. Chruścińskiego, konsultacja wydawnicza M. Krajewski, Dom Wydawniczy „Verbum", Rypin-Szafarnia 2004, ss. 152.

2003

 1. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 11: Nauki administracyjno-prawne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2003, ss. 240.
 2. przedwyd. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu, Dom Wydawniczy „Verbum", Toruń

2003, ss. 62.2002

 1. „Debiuty Naukowe WSHE”, t. 3, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 228.
 2. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 9: Nauki pedagogiczne, kom. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 226.
 3. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 10: Ochrona środowiska, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 186.

2001

 1. i J. Giedychowie, Rypin w grafice. Na 650- lecie nadania praw miejskich, pracę do druku opiniował M. Krajewski, wyd. poprawione i rozszerzone, Rypin 2001, ss. 140.
 2. Woźniak, Rys historyczno-geograficzny Chrostkowa i okolic, pracę do druku opiniował M. Krajewski, Rypin 2001, ss. 106.
 3. Krzyżanowska, Rola imprez szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym, pracę do druku opiniował M. Krajewski, Rypin 2001, ss. 84.

2000

 1. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 5: Nauki humanistyczne i społeczne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 267.
 2. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 6: Ochrona Środowiska, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 244.

299. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 7: Nauki ekonomiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek2000, ss. 352.300. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 8: Nauki pedagogiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek2000, ss. 344.1999

 1. „Debiuty Naukowe WSHE”, t. 2, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1999, ss. 212.
 2. przedwyd.: P. Gałkowski, Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918-1947, Rypin 1999, ss. 464.
 3. przedwyd: S. Giziński, Złotoria w historii i legendzie, Rypin 1999, ss. 234.
 4. przedwyd: S. Kunikowski, Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku, Włocławek 1999, ss. 268 + XXIV nlb.
 5. przedwyd: Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 21-22.04.1998 r. przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy, pod red. T. Sołtysiak i M. Kowalczyk-Jamnickiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1999.
 6. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 4: Nauki prawne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1999, ss. 174.

1998

 1. „Debiuty Naukowe WSHE”, t. 1, red. naukowy M. Krajewski, Włocławek 1998, ss. 152.
 2. przedwyd: Moja, twoja, nasza. Wspomnienia o rypińskiej „jedynce", pod red. T. Krzyżanowskiej, Rypin 1998, ss. 232.
 3. przedwyd: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie im. mjra Henryka Sucharskiego w Rypinie, pod red. J. Anuszewskiego i P. Gałkowskiego, Rypin 1998, ss. 234.
 4. przedwyd: Zeszyty Naukowe nr 1: Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych WTN, Włocławek 1998, ss. 110.
 5. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 2: Nauki ekonomiczne, kol. red. M. Krajewski, Włocławek

1998, ss. 204.312. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 3: Nauki pedagogiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek1998, ss. 236.1997

 1. przedwyd.: R. Specjalski, Brzeźno. Szkice monograficzne, Lipno 1997, ss. 42.
 2. przedwyd: R. Specjalski, Lipno i okolice. Materiały do monografii, Rypin 1997, ss. 108.

316. „Zeszyty Naukowe WSPS”, t. 1: Nauki humanistyczne i społeczne, przew. kol. red. M.
Krajewski, Włocławek 1997, ss. 186.1995

 1. przedwyd: B. i J. Giedychowie, Rypin w grafice. Na 650-lecie nadania praw miejskich, Rypin 1995, ss. 132.
 2. przedwyd: Stowarzyszone gminy dobrzyńskie, Dobrzyń n. Wisłą 1995, ss. 68.

320. Rec. przedwyd T. Chojnicki, Z. Góźdź, Niepospolici ludzie Lipna i okolic, Lipno 1995, ss. 52.1989321. Rec. przedwyd: F. Dłutek, Rys historyczny szpitalnictwa regionu rypińskiego
(1323-1923), Rypin 1989, ss. 28.1988

 1. Gustaw Zieliński - życie i dzieło. Materiały z sesji popularnonaukowej w Skępem w dniu 20 maja 1986 roku, pod red. M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1988, ss. 146, rec. Sławomir Kalembka.
 2. Recenzja przedwydawnicza: R. Piotrowski, Dzieje rypińskiej szkoły średniej ogólnokształcącej w latach 912-1962, Rypin 1988, s. 24.

1986324.     Recenzja przedwydawnicza: D. Słomski, Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia
harcerstwa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (1911-1986), Włocławek 1986.IV.             Recenzje2016

 1. : Hanna Szczechowicz, Odbudowa państwa polskiego na Kujawach Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej 1918-1921, Włocławek 2014, Rocznik Dobrzyński, t. 9: 2016, s. 257-274.

2015

 1. : Aleksander Sitnik, Skępe. Miejsce, które Bóg wybrał, a Maryja obrała dla siebie, Skępe 2015, Rocznik Dobrzyński, t. 8: 2015, s. 300-306.

2009

 1. : Bogdan Ziółkowski, Polska Podziemna na Kujawach wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2008, ss. 704,
  Rocznik Dobrzyński, pod red. M. Krajewskiego, t. 2: 2009, s. 503-510.
 2. : Zyta Wegner, Rodem ze Skępego. Album - pamiętnik mieszkańców Skępego od 1896 roku do 1957 roku, Skępe 2007, ss. 127, Rocznik Dobrzyński, t. 2: 2009, s. 482-489.

2008329      Rec.: Stanisław Kunikowski, Kultura, sztuka, nauka we Włocławku, na Kujawach wschodnich i w
Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 2006, ss. 359, Rocznik Dobrzyński, t. 1: 2008, s. 379-405.1999

 1. : Dzieło Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Monografia Włocławka, Gazeta Kujawska 1999, nr 290, s. 19.
 2. : P. Ptaszyński, Zakon bożogrobców na Ziemi Dobrzyńskiej. Zarys dziejów, Warszawa 1999, Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, t. 6:1999 (Rypin 1999),

s. 147-150.1998

 1. : P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa Ziemi DobrzyńskiejXIX-XX wieku (do 1939 roku), Rypin 1997, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 12: Miasta Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w XX wieku, Włocławek 1998, s. 331-335.
 2. : R. Piotrowski, Skrwilno i okolice (od czasów najdawniejszych po 1945 r.), Skrwilno 1997, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 12: Miasta Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej wXX wieku, Włocławek 1998, s. 336-342.

1991

 1. : Książka z rekomendacją. Monografia Lipna, Gazeta Pomorska 1991, nr 213, s. 8.
 2. : Kolejna publikacja Dobrzyńskiego Oddziału WTN (Ziemia Dobrzyńska, t. 1), Gazeta Pomorska 1989, nr 114

1986

 1. Rec.: Nowa książka o zbrodniach hitlerowskich w Rypińskiem, Gazeta Pomorska 1986, nr 145, s. 7.
 2. : T. Jaszowski, W. Jastrzębski, Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą, Bydgoszcz 1985, Wojskowy Przegląd Historyczny 1986, nr 2, s. 260-264.
 3. : J. Ptasiński, Na północ od Warszawy. Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, Notatki Płockie 1986, nr 1, s. 53-56.
 4. : Ruch oporu na północ od Warszawy (J. Ptasiński, Na północ od Warszawy. Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984), Wojskowy Przegląd Historyczny 1986, nr 1, s. 199­203.

1982

 1. Rec.: Ziemia płońska w okresie hitlerowskiej okupacji (J. Ptasiński, Ziemia płońska w latach
  1939-1945, Wrocław 1981), Wojskowy Przegląd Historyczny 1982, nr 2, s. 228-229.

1981

 1. : Bydgoskie rękopisy „Roty" (J. Podgóreczny, Bydgoskie rękopisy „Roty" M. Konopnickiej i F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1980), Gazeta Pomorska 1981, nr 51, s. 5.
 2. : B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1918-1939, Olsztyn 1980, Kwartalnik Historyczny 1981, z. 4, s. 1147-1148.
 3. B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1918-1939, Mówią Wieki 1981, nr 5, s. 39.
 4. : F. Dorobek, Płock i ziemia płocka w 1945 roku, Płock 1980, Z Pola Walki 1981, nr 1. s.
 5. : J. Jarowiecki, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939­1945, Kraków 1980, Przegląd Historyczny, nr 2, s. 375-376.
 6. : Książka o bohaterze powstań narodowych (J. Wegner, Artur Zawisza Czarny, Łowicz 1979), Gazeta Pomorska 1981, nr 21, s. 5.
 7. : M. Plenkiewicz, Kościół katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939, Bydgoszcz 1980, Wiadomości Historyczne 1981, nr 6, s. 392-393.
 8. : Z. Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980, Mówią Wieki 1981, nr 11. s. 38-39.
 9. : Z. Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980, Wiadomości Historyczne 1981, nr 3, s. 137-138.
 10. Z. Waszkiewicz, Z problematyki dziejów społeczno-politycznych Ziemi Dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Włocławek 1979, Z Pola Walki 1981, nr 3­4, s. 328-329.

1980

 1. Rec.: T. Karwicka, Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej, Toruń 1979, Mówią Wieki 1980, z. 4, s.
 2. : U. W. Kalembkowa, Działalność generała Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Warszawa-Poznań 1978, Wojskowy Przegląd Historyczny 1980, nr 4, s. 228-229.
 3. : W. Djakow, A. Nagajew, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), Warszawa 1979, Wiadomości Historyczne 1980, nr 4, s. 240-241.
 4. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Włocławek 1979, Gazeta Pomorska 1980, nr 83, s. 7.
 5. : Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Włocławek 1980, Gazeta Pomorska 1980, nr 265, s. 5.

1979

 1. : Skarb ze Skrwilna (J. Myślińska, Skarb ze Skrwilna, Toruń 1978), Echo Papiernika i Meblarza 1979, nr 15-16, S. 11.
 2. : Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Włocławek 1978, Gazeta Pomorska 1979, nr 14, s. 6.
 3. : K. Śmigiel, Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-1945, Lublin 1979, Przegląd Historyczny 1980, z. 3, s. 624-625.
 4. : S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herb Płocka i województwa płockiego, Płock 1979, Mówią
 5. Wieki 1980, nr 2, s. 39.

1978

 1. : Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie - nowy rocznik naukowy woj. włocławskiego, Echo
  Papiernika i Meblarza 1978, nr 33-34, s. 17.

1976

 1. W. Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1974, Przegląd Historyczny 1976, nr 3, s. 504-506.
 2. : Oni walczyli o naszą wolność. Praca zbiorowa, Warszawa 1975, Wojskowy Przegląd Historyczny 1976, nr 1, s. 361-362.

1974

 1. : Zabytki architektury województwa bydgoskiego, Bydgoszcz, Zielony Sztandar 1974, nr 82, s. 9.

V.              Artykuły popularnonaukowe, szkice publicystyczne i wypowiedzi2003

 1. Trwalsza od spiżu. (O reprincie Monografii Włocławka ks. dra hab. Michała Morawskiego z 1933 r.), Życie Włocławka 2003, nr 7, s. 12.
 2. U progu nowego roku szkolnego. (Rozmowa z prof. dr hab. Mirosławem Krajewskim, pierwszym zastępcą prezydenta Włocławka), Życie Włocławka 2003, nr 9, s. 16-17.
 3. Moich kilka refleksji o wystawie zamiast wstępu, [w:] W. J. Kowalski, Kresy Wschodnie, Włocławek 2002, s. 2.
 4. Najważniejsza jest jakość. Rozmowa z rektorem WSHE, prof. dr hab. Mirosławem Krajewskim, Nowości 2002, nr 51, z 1 III, s. 10.
 5. Pięciolecie wydawnictwa uczelnianego Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej. Rozmowa z J. M. rektorem WSHE, prof. zw. dr. hab. Mirosławem Krajewskim, Vladislavia nr 13:2002,
 6. 1.
 7. Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej, Vladislavia nr 13: 2002, s. 38.
 8. Sala tradycji WSHE we Włocławku, Vladislavia nr 13: 2002, s. 18-19.
 9. Współpraca zagraniczna WSHE. W globalnej wiosce, Włocławski Tydzień 2002, nr 7, s. 2.
 10. Wystąpienie inauguracyjne J.M. rektora WSHE we Włocławku prof. zw. dra hab. Mirosława Krajewskiego na rok akademicki 2001/2002, Vladislavia nr 13:2002, s. 4-7.
 11. Żadna rzecz nie jest cenniejsza od wiedzy, [w:] Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2002, s. 3.

2001

 1. Alma Mater Vladislaviensis, Kuźnia Edukacyjna nr 4: 2001, s. 17-18.
 2. Otwarcie konferencji, [w:] Regionalne aspekty reform społecznych. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku 24-25 września 2001, pod red. G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2001 , 11-16.
 3. Wystąpienie podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001, Gazeta Semestralna WSHE nr 11: 2001, s. 4-7.
 4. Vivat Alma Mater Vloclaviensis. Z prof. dr. hab. Mirosławem Krajewskim, rektorem WSHE we Włocławku rozmawia M. Jabłońska, Promocje Kujawsko-Pomorskie 2001, nr 11, s. 14-15.

2000

 1. Pielęgnujmy tożsamość tej ziemi, Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, t. 7: 2000, s. 197-202.
 2. Przede wszystkim roztropność, V. I. P. Uczelnie wyższe. Wydanie Specjalne 2000, s. 42.
 3. Wystąpienie inauguracyjne rektora WSHE... w dniu 1 X 1999 roku w Auditorium Maximum WSHE, Gazeta Semestralna WSHE, nr 8:2000, s. 3-5.

1999

 1. Wystąpienie inauguracyjne rektora WSHE we Włocławku... , Vladislavia. Gazeta Semestralna WSHE, nr 6: 1999, s. 2-3.

1998

 1. Przemówienie inauguracyjne rektora WSHE... w dniu 4 X 1998 roku, Vladislavia. Gazeta Semestralna WSHE, nr 4:1998, s. 4-5.
 2. Przemówienie rektora WSHE... z okazji wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom WSHE we Włocławku, Vladislavia. Gazeta Semestralna WSHE nr 5:1998, s. 2-3.

1997

 1. Wystąpienie inauguracyjne rektora WSPS... w dniu 5 X 1996 roku, Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej we Włocławku nr 1:1997, s. 4-6.
 2. Wydział Administracji. Niecodzienna inauguracja. Wystąpienie rektora WSPS..., Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej we Włocławku nr 2:1997, s. 1-3.

1996

 1. Adam Adamandy Kochański (1631-1700), patron Nagrody Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, [w:] II Edycja Nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego, Dobrzyń nad Wisłą 1996, s. 3.
 2. Czesław Lissowski (1895-1942), patron nagrody Ośrodka Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana", [w:] III edycja Nagrody im. księdza Czesława Lissowskiego, red. Z. Rogowska, Skępe-Rypin 1996, s. 2.

1994

 1. Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla tej ziemi. Artur Zawisza Czarny. „Wszystko bym ofiarował Ojczyźnie!", Ziemia Dobrzyńska 1994, nr 2, s. 6.
 2. „Cudowna Skępska Maryjo nasza...", Ziemia Dobrzyńska. Gazeta dla Wszystkich 1994, nr 5, s. 6 (współautor Z. Góźdź).

1993

 1. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Artur Borzewski (1876-1938), Kronika Rypińska 1993, nr
 2. 3, s. 6.
 1. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Artur Józef Gabriel Sumiński, Kronika Rypińska 1993, nr 1, s. 7.
 2. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Maria Chełmicka, Kronika Rypińska 1993, nr 2, s. 7.
 3. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Kalikst Borzewski herbu Lubicz, Kronika Rypińska 1993, nr 5, s. 9-10.
 4. W 75. rocznicę odzyskania niepodległości. Ziemio nasza, nie jesteś już niewolnicą (I, II), Włocławski Tydzień 1993, nr 23, s. 6, nr 27, s. 6.
 1. 1992
 2. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Artur Zawisza Czarny, pseudonim „Stecki", Kronika Rypińska 1992, nr 4, s. 7-8.
 3. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Bonifacy Łukowski, Kronika Rypińska 1992, nr 10, s. 8.
 4. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Józef Narzymski (1839-1872), Kronika Rypińska 1992, nr 7-8, s. 7-8.
 5. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Mikołaj Chełmicki herbu Nałęcz, Kronika Rypińska 1992, nr 12, s.10.
 6. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Podoski Michał Hieronim herbu Junosza, Kronika Rypińska 1992, nr 3, s. 9.
 7. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Podoski Tymoteusz herbu Junosza, starosta rypiński, Kronika Rypińska 1992, nr 9, s. 8.
 8. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Siemowit (Ziemowit) Kazimierzowie, Kronika Rypińska 1992, nr 1, s. 8.
 9. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Stanisław Sierakowski, Kronika Rypińska 1992, nr 5, s. 7.
 10. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. W 50 rocznice męczeńskiej śmierci. Ks. Czesław Lissowski (1895-1942), kapłan, społecznik, historyk, Kronika Rypińska 1992, nr 11, s. 7.
 11. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Władysław Jagiełło (1348-1434), Kronika Rypińska 1992, nr 1, s. 6.
 12. Związek potrzebny szkole i Ojczyźnie, Włocławski Biuletyn Oświatowy. Kwartał (Włocławek), nr 4: 1992, s. 16-22.

1991

 1. „Cudu nad Wisłą" dobrzyński epizod, Gazeta Pomorska 1991, nr 193, s. 8.
 2. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Chełmiccy: Jan, Wacław, Ludwik, Kronika Rypińska 1991, nr 11, s. 6.
 3. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Dominik Dziewanowski herbu Jastrzębiec, Kronika Rypińska 1991, nr 5, s. 6.
 4. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Ignacy Chełmicki herbu Nałęcz, Kronika Rypińska 1991,
 5. 4, s. 6.
 6. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Jan Rudowski, Kronika Rypińska 1991, nr 2, s. 5.
 7. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Józef Niemojewski, Kronika Rypińska 1991, nr 2, s. 5.
 8. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Kazimierz Gorczyński, Kronika Rypińska 1991, nr 10, s.
 9. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Marian Zieliński herbu Świnka, Kronika Rypińska 1991, nr 7-8, s. 6.
 10. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Michał; Podoski herbu Junosza, Kronika Rypińska 1991, nr 3, s. 5.
 11. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Mikołaj Radzikowski herbu Ogończyk, Kronika Rypińska 1991, nr 6, s. 5.
 12. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Piotr Świnka ze Strzyg herbu Świnka, Kronika Rypińska 1991, nr 1, s. 6.
 13. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Władysław Tomasz Mąkowski, Kronika Rypińska 1991, nr 9, s. 6.
 14. Dobrzyński udział w Konstytucji Majowej, Gazeta Pomorska 1991, nr 102, s. 7.
 15. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Antoni Karski herbu Jastrzębiec, Gazeta Pomorska 1991, nr 65, s. 5.
 16. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Antoni Nałęcz herbu Nałęcz, Gazeta Pomorska 1991, nr
 17. 73, s. 8.
 18. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Damazy Mioduski herbu Radwan, Gazeta Kujawska 1991, nr 53, s. 7.
 19. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Ignacy Działyński herbu Ogończyk, Gazeta Pomorska 1991, nr 100, s. 8.
 20. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Jan Nepomucen Zboiński herbu Ogończyk, Gazeta Pomorska 1991, nr 84, s. 6.
 21. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Jan Ośniałowski herbu Trąba, Gazeta Pomorska 1991, nr
 22. 60, s.8.
 23. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Kajetan Sierakowski herbu Ogończyk, Gazeta Pomorska 1991, nr 82, s. 8.
 24. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Ludwik Marian Zieliński herbu Świnka, Gazeta Pomorska
 25. 1991, nr 47, s. 7.
 26. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Mikołaj Chełmicki herbu Nałęcz, Gazeta Pomorska 1991, nr 92, s. 8.
 27. Ludzie czasu majowej Konstytucji. Norbert Zieliński herbu Świnka, Gazeta Pomorska 1991, nr
 28. 101, s. 8.
 29. 1918-1991. Polsko, nie jesteś już niewolnicą, Gazeta Pomorska 1991, nr 263, s. 7.
 30. W rocznicę styczniowej insurekcji. Na powstańczym szlaku był także Rypin, Kronika Rypińska 1991, nr 1, s. 2-3.
 31. W 160. rocznicę upadku armii Polskiej. „Wasz pochód, jak pogrzeb" (I, II), Gazeta Pomorska
 32. 1991, nr 236, s. 6, nr 237, s. 7.
 33. Zacni obywatele Lipna i okolic. Damazy Mioduski, Wincenty Chełmicki, Władysław Ossowski, Gazeta Lipnowska nr 8: 1991, s. 5.
 34. Zacni obywatele Lipna i okolic. Ks. Maciej Zagłoba Smoleński, Gazeta Lipnowska nr 9:1991, s. 5.

1990

 1. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Ks. Czesław Lissowski, Kronika Rypińska 1990, nr 6, s. 7.
 2. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Książę Władysław, Kronika Rypińska 1990, nr 5, s. 6.
 3. Dobrze zasłużeni dla Rypina i okolic. Władysław Cholewiński, Kronika Rypińska 1990, nr 4, s. 4.
 4. Małe znane epizody „cudu nad Wisłą". Ziemia Dobrzyńska w ogniu walk 1920 roku, Słowo Powszechne 1990, nr 160, s. 1-2.
 5. Prezydent RP w Rypinie. Z kart historii regionu, Gazeta Pomorska 1990, nr 282, s. 6.
 6. Prezydent RP w Lipnie i Włocławskiem, Gazeta Pomorska 1990, nr 283, s. 8.
 7. Sensacja w Rypinie. Nagrobki żydowskiego cmentarza, Fołks-Sztyme (Głos Ludu) 1990, nr 40-41, s. 11-12.
 8. Tak rodziła się wolność. POW w Dobrzyniu i okolicy, Gazeta Pomorska 1990, nr 264, s. 6.
 9. W 160. rocznicę Nocy Listopadowej. Armia Polska koło Włocławka, Gazeta Pomorska 1990, nr 280, s. 6.
 10. Zacni obywatele Lipna i okolic. A. P. Błachowicz, W. Chełmicki, A. I. Zboiński, Gazeta Lipnowska nr 6: 1990, s. 5.
 11. Zacni obywatele Lipna i okolic. L. Godlewska, M. Kościelecki, H. Wąsowicz, Gazeta Lipnowska nr 7: 1990, s. 5.

1989

 1. Listopad 1918 roku. Ziemi Dobrzyńskiej droga do niepodległości, Gazeta Pomorska 1989, nr 264, s. 6.
 2. Posłowie i senatorzy regionu (I, II, III, IV, V), Gazeta Pomorska 1989, n-ry 120-123, 130, 131,137.
 3. Wrzesień 1939 roku na Ziemi Dobrzyńskiej (I, II, III), Gazeta Pomorska 1989, n-ry 217, 218, 223.

1988

 1. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Dziewanowscy z Płonnego i Szafarni, Kujawy 1988, nr 28, s. 10.
 2. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Kalikst Borzewski, Kujawy 1988, nr 16, s. 13.
 3. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Stanisław Karnkowski, Kujawy 1988, nr 6, s. 13.
 4. Wybitni obywatele Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. O Chełmickich herbu Nałęcz z Ziemi Dobrzyńskiej (I, II), Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 53: 988, s. 2-5, nr 54:1988, s. 5-8.
 5. Zasłużeni dla Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Z rodu Zawiszów, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 52: 1988, s. 5-6.

1987

 1. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Artur Zawisza Czarny, Kujawy 1987, nr 33, s. 9.
 2. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Fryderyk Franciszek Chopin, Kujawy 1987, nr 24, s. 10.
 3. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Generał Zygmunt Padlewski, Kujawy 1987, nr 28, s. 4.
 4. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Gustaw Zieliński, Kujawy 1987, nr 14. s. 8.
 5. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Maksymilian Malinowski, Kujawy 1987, nr 38. s. 7.
 6. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej. Romuald Wasilewski, Kujawy 1987, nr 51/52, s. 17.
 7. Wyzwolenie Ziemi Dobrzyńskiej. Operacja trwała 4 dni, Gazeta Pomorska 1987, nr 18, s. 8.
 8. Wyzwolenie Ziemi Dobrzyńskiej. Pancerniacy Panowa w Rypinie, Gazeta Pomorska 1987, nr 17, s. 6.
 9. Wyzwolenie Ziemi Dobrzyńskiej. Po ucieczce okupantów, Gazeta Pomorska 1987, nr 19, s. 9.
 10. Wyzwolenie Ziemi Dobrzyńskiej. W polskich mundurach, Gazeta Pomorska 1987, nr 20, s. 5.

1986

 1. Gustaw Zieliński - wybitny obywatel Ziemi Dobrzyńskiej, Gazeta Pomorska 1986, nr 118, s. 8.
 2. 750 lat Kikoła (I, II), Gazeta Pomorska 1986, nr 213, s. 9, nr 214, s. 6.
 3. W rocznicę Września. Selbstschutz - znaczy zbrodnia!, Gazeta Pomorska 1986, nr 203, s. 7.
 4. Zasłużeni dla regionu kujawsko-dobrzyńskiego. Edmund Callier, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 34: 1986, s. 13.
 5. Związki Fryderyka Chopina z ziemią dobrzyńską, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 38: 1986, s. 13-16.

1985

 1. Do ziemi dalekiej, która tak bliska, Kujawy 1985, nr 20, s. 8.
 2. Lewicowy ruch oporu na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 27: 1985, s. 2-6, nr 29: 1985, s. 2-7, nr 30: 1985, s. 2-7.
 3. W rocznicę Września. Na Ziemi Dobrzyńskiej, Gazeta Pomorska 1985, z 1 IX.
 4. Wybitni obywatele Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Gustaw Zieliński - poezja i czyn, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 31: 1985, s. 14-16.
 5. Z nieznanych kart martyrologii Kościoła (Obory), Przewodnik Katolicki 1985, nr 9, s. 4-5.
 6. Zabytkowy zespół klasztorny w Oborach. Zarys dziejów klasztoru. Dzieje Piety Oborskiej, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 31: 1985, s. 11-13.

1984

 1. Konspiracyjne rady narodowe na Ziemi Dobrzyńskiej, Gazeta Pomorska 1984, nr 139, s. 6.
 2. Na Ziemi Dobrzyńskiej w 1944 r. ...w partyzancki poszli bój (I, II), Gazeta Pomorska 1984, nr 188, s. 6, nr 190, s. 9.
 3. Pierwsze lata rad narodowych (I, II), Gazeta Pomorska 1984, nr 173, nr 6, nr 174, s. 6.
 4. Powstanie styczniowe na Ziemi Dobrzyńskiej - 1863/64, Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 18: 1984, s. 5-10.
 5. Święto plonów w tradycji regionu, Gazeta Pomorska 1984, nr 221, s. 5.
 6. 1944-1984. Pierwsze lata..., Biuletyn Przewodnicki PTTK nr 25: 1984, s. 3-6.
 7. W 45. rocznicę zbrodniczych wydarzeń. „Polityczne oczyszczenie gruntu", Kujawy 1984, nr 36, s. 3.
 8. Wrzesień 1939 roku na Ziemi Dobrzyńskiej (I, II), Gazeta Pomorska 1984, nr 207, s. 9, nr 208, s. 9.

1983

 1. Zapomniana potyczka (Nietrzeba 1863 rok), Gazeta Pomorska 1983, nr 94, s. 9.
 2. Ziemia Dobrzyńska a Konstytucja 3 Maja, Gazeta Pomorska 1983, nr 94, s. 9.
 3. Związki Marii Dąbrowskiej z regionem (Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej), Gazeta Pomorska 1983, nr 119, s. 5.

1981

 1. Duchowni w powstaniu styczniowym, Wrocławski Tygodnik Katolików 1981, nr 4, s. 1, 5, 10.
 2. Duchowni Ziemi Dobrzyńskiej w powstaniu styczniowym, Życie Katolickie w Polsce 1981, nr 1, s. 28-33.
 3. Udział Ziemi Dobrzyńskiej w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Dzieło wielkich przemian, Ilustrowany Kurier Polski 1981, nr 88, s 3.
 4. W 40. rocznicę męczeńskiej drogi arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Za wiarę i polskość, Wrocławski Tygodnik Katolików 1981, nr 29, s. 6.

1980

 1. Harcerskiemu prawu wierni. Szare Szeregi we Włocławku, Harcerstwo 1980, nr 5, s. 28-30.
 2. Na Ziemi Dobrzyńskiej, W Służbie Narodu 1980, nr 40, s. 10-11.
 3. Ostatnie chwile powstania listopadowego (na Ziemi Dobrzyńskiej), Gazeta Pomorska 1980, nr 259, s. 6.

1979

 1. Z tradycji ludowych. Ostatki, czyli koniec karnawału, Echo Papiernika i Meblarza 1979, nr 4-5, s. 14.

1978

 1. Duchowni Pomorza Gdańskiego (1939-1945), Kierunki 1978, nr 20, s. 5.
 2. Fragment zbrodni, Kierunki 1978, nr 38, s. 1, 5.
 3. Harcerskiemu prawu wierni. Konspiracyjne harcerstwo we Włocławku, Wrocławski Tygodnik Katolików 1978, nr 46, s. 6-7.
 4. Kartki z dziejów ZHP, Echo Papiernika i Meblarza 1978, nr 18-19, s. 9, nr 20-21, s. 9.
 5. Konspiracyjne harcerstwo na Kujawach, Echo Papiernika i Meblarza 1978, nr 22, s. 6.
 6. Rewolucyjny Włocławek w latach 1926-1939, Echo Papiernika i Meblarza 1978, nr 33-34, s. 4.
 7. 60-lecie niepodległości (1918-1978), Echo Papiernika i Meblarza 1978, nr 25-26, s. 3.
 8. ZHP w pierwszych latach PRL 1945-1948, Echo Papiernika i Meblarza 1978, nr 25-26, s. 9.

1977

 1. Okupacja w Ziemi Dobrzyńskiej. Martyrologia duchowieństwa katolickiego (1939-1945), Gość Niedzielny 1977, nr 36, s. 4-5.

1975

 1. Fort VII i Barbarka. Tego zapomnieć nie wolno!, Ilustrowany Kurier Polski 1975, nr 236, s. 8.
 2. Profesor Witold Łukaszewicz (wspomnienie pośmiertne), Głos Nauczycielski 1975, nr 49, s. 9.
 3. W powiecie rypińskim. Kapłani w lochach gestapo, Wrocławski Tygodnik Katolików 1975, nr 44, s.
 4. Zanim przyszła wolność, Ilustrowany Kurier Polski 1975, nr 2, s. 8.


1974

 1. Co kryją słubickie dokumenty?, Zielony Sztandar 1974, nr 72, s. 11.
 2. Dowodów pamięci nigdy za wiele, Gazeta Pomorska 1974, nr 51, s. 6.
 3. Pałace do wynajęcia (XIX-wieczne zabytki Ziemi Dobrzyńskiej), Zielony Sztandar 1974, nr 72, s. 11.
 4. W 35. rocznicę. Rypiński „Dom kaźni" oskarża!, Ilustrowany Kurier Polski 1974, nr 270, s. 6.
 5. Z kartek historii. Opowieść o chłopskim pułkowniku, Zielony Sztandar 1974, nr 12, s. 9.
 6. Ziemia golubska pamięta Chopina, „Zielony Sztandar” 1974, nr 32, s. 9.

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH,W KTÓRYCH UKAZAŁY SIĘ WYMIENIONE W BIBLIOGRAFII ROZPRAWY, SZKICE, ARTYKUŁY I WYPOWIEDZIBiuletyn Przewodnicki PTTKBiuletyn Żydowskiego Instytutu HistorycznegoEcho Papiernika i MeblarzaFołks Sztyme (Głos Ludu)Gazeta LipnowskaGazeta PomorskaGłos NauczycielskiGość NiedzielnyHarcerstwoIlustrowany Kurier Polski KierunkiKościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowejKronika RypińskaKujawyKuźnia EdukacyjnaKwartalnik HistorycznyMiesięcznik Pasterski PłockiMówią WiekiNotatki PłockiePłocki Rocznik Historyczno-MuzealnyPolski Słownik BiograficznyPromocje PomorskiePrzegląd HistorycznyPrzewodnik KatolickiRocznik DobrzyńskiSłowo PowszechneStudia PłockieVladislavia. Gazeta Semestralna WSHEWiadomości HistoryczneWłocławski Biuletyn Oświatowy. KwartałWłocławski TydzieńWojskowy Przegląd HistorycznyWrocławski Tygodnik Katolików (WTK)Z dziejów Ziemi DobrzyńskiejZ Pola WalkiZapiski HistoryczneZapiski Kujawsko-DobrzyńskieZ dziejów Ziemi DobrzyńskiejZeszyty Naukowe WSHEZeszyty Naukowe WSPSZielony SztandarZiemia Dobrzyńska. Gazeta dla WszystkichZiemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTNŻołnierz WolnościŻycie Katolickie w PolsceŻycie Włocławka