Publikacje własne

 
 
 
 
 
 
Slownik t. 1 okladka str. 1  Slownik t. 2 okl. str. 1 Leksykon dziejów edukacji, stron 484, wyd. 2010. Victoria nad czerwoną gwiazdą, stron 607, wyd. 2020. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, stron 380, wyd. 2020. Sapere aude okł. s. 1

  
 

Album prac zwartych autora oraz książek pod redakcją za lata 1977-2024

(Druki zwarte (książki), prace pod redakcją – łączna liczba stron  42.638).

Recenzenci publikacji zwartych:

prof. zw. Czesław Banach, dr hab. Zdzisław Biegański, dr hab. Jan Błachnio, dr hab. Władysław Błasiak, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Stefan Cackowski, prof. zw. Jerzy Danielewicz, prof. zw. Stanisław Gajewski, dr Andrzej Graczkowski, ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski, ks. prof. Michał M. Grzybowski, dr hab. Aleksander Jankowski, prof. zw. Sławomir Kalembka, dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. Adam Kosecki, dr Wiesław Koński, prof. Tadeusz Kowalak, prof. h.c. Zbigniew Kruszewski, dr hab. Aleksander Lasik, ks. bp dr Wiesław Mering imprimatur, dr hab. Andrzej Mietz, prof. Ryszard Parzęcki, prof. zw. Marian Pawlak, o. dr Łukasz Semik O. Carm. imprimi potest, o. prof. dr Aleksander Sitnik, dr hab. Anna M. Stogowska, prof. Ryszard Sudziński, prof. Janusz Szczepański, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, ks. dr Jacek Szymański, prof. Kazimierz Wajda, prof. Anna E. Wesołowska, prof. Mieczysław Wojciechowski, o. prof. Michał J. Wojnarowski, prof. Tadeusz Wyrwa (Francja); dr hab. Zbigniew Zyglewski 

Druki zwarte, prace pod redakcją:

  2024

 1. Kikół i okolice. Materiały do monografii miasta i gminy, WWiE, Brodnica-Kikół 2024, ss. 748, zdj. kolor., grafiki, ISBN 978-83-65394-88-0.

2023

 1. Genotyp walki i martyrologii Ziemi Dobrzyńskiej. Synowie i córy Ziemi Dobrzyńskiej i obszarów przyległych w walkach o suwerenność i wolność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej (1673-1988), Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2023, s. 771, grafiki, ISBN 978-83-63043-31-5.
 2. Matka Boża Oborska Królowa i Patronka Dobrej Ziemi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, ss. 130, zdj. kolor., ISBN 978-83-6304-30-8.
 3. Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, WEiW Verbum, 2, popr. i uzup., Obory 2023, ss. 298, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-85-9, rec. dr hab. Anna M. Stogowska.
 4. „Rocznik Dobrzyński”, 16, pod red. M. Krajewskiego, Kolegium Redakcyjne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2023, ss. 399, zdj. kolor, rec. prof. Tomasz Szwaczkowski, ISSN 1898-7125.
 5. Skępski słownik biograficzny. Bene merentes ad Skempensis, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin-Skępe 2023, ss. 515, zdj., ISBN 978-83-63043-32-2.
 6. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały na XXVII Konferencję historyczną „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej wraz Wójtem Gminy Wielgie w dniu 19 października 20232 r. w Zadusznikach, 27, pod red. M. Krajewskiego i R. Bartoszewskiego, SGZD&WWiE, Dobrzyń nad Wisła 2023, ss. 233, zdj. kolor., ISBN 978-83-65394-86-6.
 7. Zygmunt III Waza na Zamku Golubskim. W 400-lecie pobytu (1623-2023), pod red. M. Krajewskiego, Zamek Golubski&WWiE, Golub-Dobrzyń 2023, ss. 160, zdj. kolor, ISBN 978-83-65394-84-2.

2022

 1. Dobrzyńska Częstochowa. Sanktuarium NMP Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw. Na 525-lecie sprowadzenia do Skępego Figury Matki Bożej 1496-2021), 2 uzup., Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2022, ss. 179, zdj. kol., wyd. albumowe, zdj. kol., rec. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski, ISBN 978-83-63043-22-3.
 2. Królowa Korony Dobrej Ziemi. Jest tron stoi jak skała, do druku przyg., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, WWiE Verbum, Brodnica 2022, ss. 48, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-75-0.
 3. Od zwycięstwa (poprzez trzy wojny) do victorii golubskiej (1410-1422), pod red. M. Krajewskiego, DTN, Golub-Dobrzyń – Rypin 2022, ss. 146, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-26-1.
 4. „Rocznik Dobrzyński”, t. 15, pod red. M. Krajewskiego, Kolegium Redakcyjne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2022, ss. 394, zdj. kolor, rec. prof. Tomasz Szwaczkowski, ISSN 1898-7125.
 5. Samarytanin z Oborskiego Karmelu. O. Wincenty Józef Kruszewski (1843-1944. W stulecie śmierci, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2022, ss. 271, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-27-8.
 6. Sapere aude. 1000 pytań i odpowiedzi z historii administracji i wychowania dla studentów prawa, administracji i pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2022, ss. 239, zdj. kol., rec. prof.h.c.dr hab. Zbigniew Kruszewski, ISBN 978-83-65451-46-0.
 7. Uliasz Ł.K., Dzieje Grabowa i gminy Grabów nad Pilicą, pod red. M. Krajewskiego, WWiE Verbum, Brodnica-Utniki-Grabów 2022, ss. 240, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-71-2.
 8. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 26: Materiały na XXVI konferencję historyczną „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Szafarni, gmina Radomin w dniu 15 września 2022 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD & WWiE, Dobrzyń nad Wisłą 2022, ss. 136, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-77-4.

   2021

 1. Dobrzyńska Częstochowa. Sanktuarium NMP Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw. Na 525-lecie sprowadzenia do Skępego Figury Matki Bożej 1496-2021), Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2021, ss. 179, zdj. kol., wyd. albumowe, zdj. kol., rec. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski, ISBN 978-83-63043-22-3.
 2. Dobrzyński 25 lat i 20 edycji Nagrody im. Adama A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, WWiE Verbum, Dobrzyń nad Wisłą 2021, ss. 149, zdj. kol. (współautor Ryszard Bartoszewski), ISBN 978-83-65394-65-1.
 3. Rewerans Dobrej Ziemi. Utwory konkursowe i około konkursowe na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej (1291-2021), wybór i opr. M. Krajewski, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, (Rypin) 2021, ss. 87, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-22-3.
 4. „Rocznik Dobrzyński”, t. 14, pod red. Krajewskiego, Kolegium Redakcyjne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2021, ss. 311, rec. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, ISSN 1898-7125.
 5. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, t. 25: Materiały na XXV konferencję historyczną „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Czernikowie w dniu 15 września 2021 r., pod red. R. Bartoszewskiego
  i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2021, ss. 210. zdj. kol. ISBN 978-83-65394-67-5.

2020

 1. Dmochowski F. , Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, uzupeł. [o:] S. Mey, Od Tarnowskich
  i Przeciszewskich do Meyów
  , Brodnica 2020, s. 255+1, ISBN 978-83-65394-55-2.
 2. O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Stan prawny na dzień
  31 maja 2020 r., Szkoła Wyższa P. Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020,
  380, skrzydełka okł., ISBN 978-83-65451-41-5, rec. dr hab. Władysław Błasiak prof. em. UP
  w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Parzęcki.
 3. „Rocznik Dobrzyński”. Na stulecie odparcia najazdu bolszewickiego na Ziemię Dobrzyńską
  w sierpniu 1920 r
  ., t. 13, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2020, ss. 374, Kolegium Redakcyjne, ISSN 1898-7125, rec. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski.
 4. Victoria nad czerwoną gwiazdą. Rok Konstatacje historyczne i literackie, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin-Obory 2020, ss. 607, zdj., opr. twarda, wstążki czytelnicze, ISBN 978-83-63043-20-9, rec. prof. zw. dr hab. Janusz Szczepański.
 5. Wierni do końca… Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, Dobrzyńskie
  Towarzystwo Naukowe, Obory 2020, 178, zdj. kol., skrzydełka okł., ISBN 978-83-63043-19-3, rec. ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski,
 6. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 24: Materiały z 24. konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2020, ss. 210, ISBN 9788-83-65394-58-3.

 

2019

 1. Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej. Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2019, ss. 324,
  kol., ISBN 978-83-63043-18-6, rec. prof. dr Aleksander Sitnik OFM.
 2. Pod szatą Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, wyd. 2, uzup., WEiW Verbum, Trutowo-Brodnica 2019, ss. 362, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-39-2, rec. dr hab. prof. UKW Zbigniew Zyglewski.
 1. „Rocznik Dobrzyński”, 12, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2019, ss. 338, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 2. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 23: Materiały z XXIII konferencji historycznej
  „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Nowogrodzie w dniu 11 października
  2016 r.,
  pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2019, ss. 202, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-47-7.

 

2018

 1. Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami z prozy dobrzyńskiej, zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, 2 uzup. i popr., WEiW Verbum, (Brodnica) 2018, ss. 584, zdj., ISBN 978-83-65394-28-6.
 2. Chronologiczno-synchroniczny przegląd powszechnych dziejów edukacji wraz z aspektami prawnymi, 2, WEiW Verbum, Brodnica-Płock 2018, ss. 133, ISBN 978-83-65394-25-5, rec. prof. zw. dr hab. Marian Pawlak.
 3. Leksykon prawa oświatowego. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2018 r., Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2018, 296, ISBN 978-83-65451-34-7, rec. dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski.
 4. Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich. Monografia albumowa
  Gminy Radomin, WEiW Verbum, Brodnica 2018, 559, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-21-7, rec. dr hab. prof. UKW Aleksander Lasik.
 5. Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2018, ss. 308, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-16-2.
 6. Powiat Materiały monograficzne i albumowe, WEiW Verbum, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-36-1, rec. prof. zw. dr hab. Janusz Szczepański.
 7. „Rocznik Dobrzyński”, 11, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2018, ss. 316, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 8. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, t. 22: Materiały z XXII konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Skrwilnie w dniu 23 października 2016 r.”, pod red. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2018, ss. 218, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-34-7.

2017

 1. Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Dobrzyńskie
  Towarzystwo Naukowe, Rypin 2017, 190, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-13-1, rec. dr hab. prof. UKW Aleksander Jankowski.
 2. Myśli dla siebie, wybrał, i własnymi się podzielił M. Krajewski, WEiW Verbum, (Brodnica) 2017, ss. 84, ISBN 978-83-65394-23-1.
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 10, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2017, ss. 443, zdj. kol., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 4. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, t. 21: Materiały z XXI konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r., pod R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2017, ss. 208, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-22-4.

2016

 1. Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-08-8.
 2. Historia testis Terra Dobrinensis jako region historyczno-kulturowy i jego związki z obszarami przyległymi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 760, ISBN, 978-83-63043-12-4.
 3. Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, WEiW Verbum, Kraków-Obory-Brodnica 2016, 296, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-06-4, rec. dr hab. Anna M. Stogowska.
 4. Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”. Gmina Zbójno koło Obór w Ziemi Dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, WEiW Verbum, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, 546, zdj. kol., ISBN 978083-65394-02-6, rec. dr Andrzej Graczkowski.
 5. Pod szatą Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, WEiW Verbum, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-07-1, rec. dr hab. prof. UKW Zbigniew Zyglewski.
 6. „Rocznik Dobrzyński”, 9, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 305, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 7. Sikorowski Aleksander , Życie pokorne i twórcze, opr. i wstępem poprzedził
  M. Krajewski, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-11-7.
 8. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI konferencji historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie w dniu 28 października 2016 r.”, pod red. R. Bartoszewskiego i Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., ISBN 978-83-65394-11-8.

 

2015

 1. Almanach poezji Dobrej Ziemi z wypisami z prozy dobrzyńskiej, zebrał, wstępem poprzedził
  i przypisami opatrzył Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 6, WEiW Verbum, Brodnica 2015, ss. 578, ISBN 978-83-88701-99-1.
 2. „Rocznik Dobrzyński”, 8, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2015, ss. 312, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 3. Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła w. Świętej Trójcy w Rypinie (1355-2015). Na jubileusz 660-lecia konsekracji świątyni, WEiW Verbum, Rypin 2015, ss. 212, egz. numer., zdj. kol., ISBN 978-83-88701-96-7.
 4. Zatroskany o Polskę. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pr Lech Kaczyński o Polsce i świecie (wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów), wybrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, przedmowa Maciej Łopiński, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., ISBN 978-83-63043-09-4, rec. dr hab. prof. UKW Aleksander Lasik.

 

2014

 1. Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, 1-2, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, (Rypin) 2014, ss. t. 1 627, t. 2 708 + zdjęcia i herby, ISBN 978-83-63043-06-3 (całość), ISBN 978-83-63043-07-0 (I tom), ISBN 978-83-63043-08-7 (II tom), rec. prof. zw. dr hab. Stanisław Gajewski.
 2. „Rocznik Dobrzyński”, 7, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo
  Naukowe, Rypin 2014, ss. 326, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 3. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 18, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2013, ss. 264, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-90-8.
 4. Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, słowo wstępne
  Śmigiel, J.K. Ardanowski, WEiW Verbum, wyd. 2, Rypin 2014, ss. 223, zdj., ISBN 978-83-88701-86-X.

2013

 1. Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 5, WEiW Verbum, Obory-Rypin 2013, 68+18, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-64-9.
 2. Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy, pod
  M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Rypin 2013, ss. 152, zdj., ISBN 978-83-88701-62-2.
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 6, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo
  Naukowe, Rypin 2013, ss. 509, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 4. Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, 2 uzup., WEiW Verbum, Rypin 2013, ss.378, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-76-2.
 5. W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), życiorys autora Raczkowski, pod red. M. Krajewskiego, WEiW Verbum, Rypin 2013, ss. 68, zdj., ISBN 978-83-88701-59-2.
 6. Zasłużeni Pomorza Gdańskiego, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej. Słownik biograficzny ludzi nauki związanych z Ziemią Dobrzyńską, WEiW Verbum, 1-2, Rypin 2013, ss. 982, ISBN 978-83-88701-70-3.
 7. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp
  M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2013, ss. 211, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-58-4.
 8. Z krwi Waszej posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2013, 357, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-04-9.

2012

 1. Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, , rec. dr hab. prof. UKW Aleksander Lasik, ISBN 978-83-630043-03-2.
 2. „Rocznik Dobrzyński”, 5, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2012, ss. 354, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 3. Rypinie grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, WEiW Verbum, Rypin 2012, ss. 374, zdj. kol., ISBN 978-88701-54-1.
 4. Samorząd gospodarczy i zawodowy w Studium historyczno-prawne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2012, ss. 235, ISBN 978-83-63043-02-5, rec. dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński.
 5. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2012, ss. 232, zdj., ISBN 978-83-88701-58-4.

2011

 1. Deo et Almanach religijnej poezji Ziemi Dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 4, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-46-7.
 2. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył Krajewski,
 3. „Biblioteka Dobrzyńska”, 2, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 238, zdj., ISBN 978-83-8701-44-3.
 4. Gawin-Waśniewska Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami śródtytułami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska” t. 3, WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 179, zdj., ISBN 978-83-701-45-0.
 5. „Rocznik Dobrzyński”, 4, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2011, ss. 382, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 6. Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, opr. red. M. Krajewski, Dobrzyński Dom Kultury „Żak”, Dobrzyń nad Wisłą 2011, 82, zdj., ISBN 978-83-88701-51-7.
 7. Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2011, 165, zdj., ISBN 978-83-63043-00-1, rec. dr hab. prof. UKW Jan R. Błachnio.
 8. Usque ad Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, (Rypin) 2011, ss. 205, zdj., ISBN 978-83-63043-01-8.
 9. Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, SGZD, Dobrzyń nad Wisłą 2011, ss. 170, zdj. kol., ISBN 978-83-63043-00-1.
 10. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), redakcja, wstęp
  i przypisy Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., WEiW Verbum, Rypin 2011, ss. 165, zdj., ISBN 978-83-8701-48-1.
 11. Zieliński Gustaw, Kir Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przyg. M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 1, WEiW Verbum, Rypin 2011,
  ss. 80, zdj., ISBN 978-83-88701-42-9.
 12. Ziemia Dobrzyńska. Kalendarium (1965-2000). Tożsamość europejskiego regionu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2011, 568, zdj. kol., ISBN 978-83-61609-19-3, rec. ks. prof. zw dr hab. Michał M. Grzybowski.

2010

 1. Dobrzyńskie listy Fryderyka F. Chopina. Fryderyk Chopin na Mazowszu Płockim, Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorzu (1824-1827), Rypin 2010, 198, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-40-5, rec. dr hab. prof. nzw. Anna M. Stogowska.
 2. Leksykon powszechnych dziejów edukacji z przewodnikiem
  Ludzie – instytucje - koncepcje, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, ss. 486, ISBN 978-83-60662-25-0, rec.: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki, prof. dr hab. Marian Pawlak.
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 3, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2010, ss. 360, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 4. Wspomnienia i galeria ser Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem (1867-1969), wybór, wstęp i opr. M. Krajewski, WEiW Verbum, Rypin-Skępe 2010, ss. 165, zdj., ISBN 978-83-88701-42-9.
 5. Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, słowo wstępne Śmigiel, J. K. Ardanowski, WEiW Verbum, Rypin 2010, ss. 223, zdj., ISBN 978-83-88701-41-2.

2009

 1. Chronologiczno-synchroniczny przegląd powszechnych dziejów edukacji, WEiW Verbum, Bydgoszcz-Rypin 2009, 132, ISBN 968-83-88701-37-5, rec. prof. dr hab. Marian Pawlak.
 2. Dama Niezłomna. Maria Romana Sobocińska, „Ryśka”, odznaczona
  Krzyżem Virtuti Militari, WEiW Verbum, Skępe 2009, ss. 6.
 3. „Rocznik Dobrzyński”, 2, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2009, ss. 555, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.
 4. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), opr., wstępem i przypisami opatrzył Krajewski, WEiW Verbum, Rypin 2009, ss. 161, zdj., ISBN 978-83-88701-38-2.

2008

 1. Koryfeusz dobrej (Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007) z Londynu), WEiW Verbum, Rypin 2008, ss. 193, zdj., ISBN 978-83-88702-36-8.
 2. „Rocznik Dobrzyński”, 1, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2008, ss. 458, zdj., ISSN 1898-7125, Kolegium Redakcyjne.

 

2007

 1. Marii Strużyńskiej (nauczycielki) wspomnienia z lat wojny i okupacji (1939-1945), opr., wstępem i przypisami opatrzył Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2007, ss. 62 + zdj., ISBN 978-83-88701-34-4.
 2. Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne (1867-1969), Rypin-Wymyślin 2007, 116, zdj. kol., opinia wyd. Tadeusz Korszeń, ISBN 978-83-88701-20-0.

2006

 1. Badania pedagogiczne w Wybór bibliograficzny druków zwartych, czasopism pedagogiczno-przedmiotowych i witryn internetowych z wprowadzeniem, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2006, ss. 126, ISBN 83-60662-55-X, rec. prof. zw. dr hab. Czesław Banach.
 2. Dzieje Płocka, 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, pod red. M. Krajewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2006, ss. 1036, zdj., ISBN 83-60348-05-7, rec.: prof. dr hab. Adam Kosecki, prof. dr hab. Marian Pawlak.
 3. Historia wychowania i myśli Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2006, ss. 348, ISBN 83-89416-47-X, rec. prof. dr hab. Marian Pawlak.
 4. Przyczynki historyczne i historiograficzne Ziemi Dobrzyńskiej. Bibliografia zawartości „Ziemi Dobrzyńskiej. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 1-10: 1989-2006 wraz
  z krótkim komentarzem i objaśnieniem pisowni hasła „Ziemia Dobrzyńska”,
  Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2006, ss. 38, ISBN 83-88701-33-9.
 5. Retrospektywa historiograficzna Ziemi Dobrzyńskiej. Dyskurs in statu quo ante
  et pro futuro, SGZD, Rypin-Dobrzyń nad Wisłą 2006, 325, ISBN 978-83-91495-79-7, rec. dr hab. prof. UKW Zdzisław Biegański.
 6. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 10, pod red.
  M. Krajewskiego, Rypin 2006, ss. 316, zdjęcia, ISSN 0867-1907.

2005

 1. Dzieje wychowania i doktryn Zarys wykładu, wyd. 2 uzup.
  i popr., Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2005, ss. 320, ISBN 83-89416-47-6, rec. prof. dr hab. Marian Pawlak.
 2. Europa potrzebuje Jan Paweł II o Europie, wybrał, opr. i wstępem poprzedził
  M. Krajewski, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek2005, ss. 92, ISBN 389865-35-1, imprimatur bp dr Wiesław Mering, cenzor ks. dr Jacek Szymański.
 3. Ludzie wizerunku Ziemi Dobrzyńskiej. Złota księga 2005, koncepcja i M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2005, ss. 246, zdj., ISBN 83-88701-31-2.
 4. Tronująca w sercu tej Wołanie o powrót do korzeni, Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2005, ss. 137+XXXVI, zdj. kol., ISBN 83-83701-27-4, konsultacja wyd. prof. Michał Wojnarowski O. Carm.
 5. Z wojennej przeszłości Obory 1939-1945, Wydawnictwo CORONIS, (Bydgoszcz) 2005, ss. 24.

2004

 1. Aurea dicta (złote słowa) dla ludzi władzy i polityki, wybrał opr. i wstępem poprzedził Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2004, ss. 230, ISBN 83-88701-21-5.
 2. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, biografią autora wzbogacił M. Krajewski, wyd. 4, Rypin 2004, ss. 216, zdj., ISBN 83-887-1-22-3.
 3. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowego „Novum”, Płock 2004, ss. 161, ISBN 83-89416-45-X.
 4. Piszemy prace naukowe, Vademecum dla studentów i doktorantów, wyd. 2, zmienione pracy Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2004, ss. 205, ISBN 83-88701-25-8, rec.: prof. dr hab. Ryszard Sudziński, prof. dr hab. Anna E. Wesołowska.

2003

 1. Aforyzmy, cytaty i myśli o edukacji i twórczości, wybór i opr. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2003, ss. 316, ISBN 83-89416-17-4.
 2. Darzbór. Koło Łowieckie „Ryś” w Górznie. Na jubileusz pięćdziesięciolecia
  (1952-2002), Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2003, ss. 18.
 3. Dzieje wychowania i doktryn Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2003, ss. 316, ISBN 83-89416-47-6, rec. prof. dr hab. Marian Pawlak.
 4. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 9, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2003, ss. 206, zdjęcia, ISSN 0867-1907.

2002

 1. Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europejskiego regionu, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2002, 760, ISBN 83- 88500-35-X, rec. ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski.
 2. „Debiuty Naukowe WSHE”, 3, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 228.
 3. Kujawy wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Oficyna Wydawnicza „Lega”, Włocławek 2002, ss. 384, red. nauk. wyd. prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski, ISBN 83-88115-41-3.
 4. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 8, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2002, ss. 242, ISSN 0867-1907.
 5. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 9: Nauki pedagogiczne, przew. kom. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 226.
 6. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 10: Ochrona środowiska, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2002, ss. 186.
 7. Zeszyty Naukowe WSHE”, 11: Nauki administracyjno-prawne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2003, ss. 240.

2001

 1. Byli wśród Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 200, ISBN 83-88115-40-5.
 2. Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, pod red. Karczewskiego, M. Krajewskiego, S. Roszaka, Włocławek-Inowrocław 2001, ss. 166, ISBN 83-88500-26-0.
 3. Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej
  do przełomu październikowego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 11 maja 2000 r. przez Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku
  , pod W. Jastrzębskiego i M. Krajewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 268, ISBN 83-88500-12-0.
 4. Płock w okresie okupacji 1939-1945, Towarzystwo Naukowe Płockie, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Płock-Włocławek 2001, 542, ISBN 83-91490-51-3, 83-88500-15-5, rec. prof. dr hab. Tadeusz Kowalak.
 5. Rozważania na przełomie wieków. (Wokół problemów społeczno-politycznych Polski
  i Europy),
  Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2001, 232, ISBN 83-88500-01-5, rec. prof. dr Tadeusz Wyrwa (Francja).
 6. U źródeł wiedzy i Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969). Szkice do monografii, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin-Wymyślin 2001, ss. 194, ISBN 83-88701-07-X.
 7. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, 2 pracy pt. Praca
  dyplomowa z elementami edytorstwa, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2001, ss. 284, ISBN 83-88500-11-2, rec.: prof. dr hab. Ryszard Sudziński, prof. dr hab. Anna
  E. Wesołowska.
 8. Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy osiemdziesięciu lat (1920-2000).
  Aspekty ogólne i regionalne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 sierpnia 2000 roku, pod M. Krajewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001, ss. 190, ISBN 83-88500-8-X.

2000

 1. Historia gospodarcza Polski do 1989 r Zarys problematyki, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 2000, ss. 584, ISBN 83-91113-60-4, rec.: prof. dr hab. Stefan Cackowski, prof. dr hab. Kazimierz Wajda.
 2. Stulecie Cukrowni Ostrowite 1900-2000, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2000, ss. 72, zdj. kol., ISBN 83-908556-4-1.
 3. W sercu tej ziemi, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2000, 72, zdj. kol., ISBN 83-90895-69-2.
 4. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”,
  7, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 2000, ss. 242, zdj., ISSN 0867-1907.
 5. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 5: Nauki humanistyczne i społeczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 267.
 6. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 6: Ochrona Środowiska, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 244.
 7. Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 7: Nauki ekonomiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 352.
 8. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 8: Nauki pedagogiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 2000, ss. 344.

1999

 1. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1999,
  6, ISBN 83-908956-4-1.
 2. Debiuty Naukowe WSHE”, 2, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1999, ss. 212.
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”,
  6, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1999, ss. 180,
  ISSN 0867-1907.
 4. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 4: Nauki prawne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1999, ss. 174.

1998

 1. Debiuty Naukowe WSHE”, 1, red. naukowy M. Krajewski, Włocławek 1998, ss. 152.
 2. Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wydawnictwo Uczelniane WSHE, Włocławek 1998, ss. 228, ISBN 83-90719-73-8, rec.: prof. dr hab. Ryszard Sudziński, prof. dr hab. Anna
  Wesołowska.

1997

 1. Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś (1934-1997), Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1997,
  60, zdj., ISBN 83-907270-1-3.
 2. Turski Leszek, Myszkowski Józef, Szkoła Podstawowa w Kikole i jej patron, Ignacy Antoni Zboiński, M. Krajewski, Kikół 1997, ss. 20, zdjęcia, ISBN 83-907270-9-9.
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 5, pod red.
  M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1997, ss. 152, ISSN 0867-1907.
 4. „Zeszyty Naukowe WSPS”, 1: Nauki humanistyczne i społeczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1997, ss. 186.

1996

 1. Konopnicka Maria, W Oborach, 2, wprow. i przypisy do tekstu M. Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1996, ss. 28, zdj., ISBN 83-904609-2-0.
 2. Mieczysław Wojciechowski – działalność naukowa i dydaktyczna, opr. naukowe M. Krajewski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1996, ss. 54.
 3. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1996,
  34, zdj. kol., ISBN 83-90460-96-3.
 4. Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin- Skępe 1996, ss. 206, zdj., ISBN 83-90460-93-9.
 5. Stogowska Anna Maria, Wpisany w epokę. Gustaw Zieliński (1809-1881), M. Krajewski, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Płocku, Płock ss. 282, zdj., ISBN 83-9054481-4, rec. prof. Jerzy Skowronek.
 6. Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, (grant Komitetu Badań Naukowych i Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku), Włocławek 1996, 382, zdj., ISBN 83-85289-12-7, (współautor A. Mietz), rec. prof. dr hab. Ryszard Sudziński.
 7. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 4, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1996, ss. 136, ISSN 0867-1907.

1995

 1. Ksiądz Czesław Lissowski (1895-1942). W stulecie ur (W 650-lecie nadania praw miejskich), grafika H.B. Giedych, J. Gumowski, wyd. 2 popr. i uzup., Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Rypin1995, ss. 24.
 2. Rypin w Dla uczczenia 650 rocznicy nadania praw miejskich Rypinowi, słowo wstępne, wybór i oprac. M. Krajewski, Dobrzyński Oddział WTN, Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Rypin1995, ss. 44, ISBN 83-904095-2-6.
 3. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w kościele Ojców Karmelitów Pilźnie, słowo wstępne L. Rachlewicz O. Carm., Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Pilzno 1995, ss. 228+zdj., ISBN 83904094-0-2, imprimi potest o. Łukasz Semik O. Carm., prowincjał.
 4. W cieniu wojny i Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, Dobrzyński
  Oddział WTN, Rypin 1995, ss. 416, red. dr Andrzej Mietz, ISBN 83-0867-1907.
 5. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”,
  3, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1995, ss. 110, ISSN 0867-1907.

1994

 1. Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą, Włocławskie Towarzystwo Naukowe (grant KBN), Włocławek 1994, 284, rec. prof. dr hab. Sławomir Kalembka.
 2. R Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1994, ss. 446+zdj.

1993

 1. Materiały do bibliografii historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, II, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1993, ss. 88.

1992

 1. Słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej (do 1945 roku), Lipnowski Dom Kultury, Lipno 1992, 424, rec.: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski.
 2. Za wiarę i polskość. Duchowieństwo Ziemi Dobrzyńskiej w powstaniu styczniowym i walce
  o wolność narodu i Kościoła po jego upadku
  , Dobrzyński Oddział WTN, Lipno 1992, ss. 34.
 3. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, 2, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1992 (druk 1993), ss. 280, ISSN 0867-1907.

 

1991

 1. R A imię ich godnym będzie, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1991, ss. 28.

 

1990

 1. Borzewscy herbu Lubicz z Ugoszcza w Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyński Oddział
  WTN, Rypin 1990, ss. 14.
 2. Byli z ojczyzny Zagłada ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1990, ss. 32, zdj.
 3. Oto Matka Twoja, Nakładem Nowicjatu Ojców Karmelitów, Obory 1990, 28 (współautor o. M. Kawiński O. Carm.).

1989

 1. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”,
  1, pod red. M. Krajewskiego, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1989, ss. 175, ISSN 0867-190

1988

 1. Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla Rypina, Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1988, ss. 32.
 2. Leksykon harcerstwa, pod O. Fietkiewicza, MAW, Warszawa 1988 (współautor haseł historycznych).
 3. „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. 2: Nauk ekonomiczne, przew. kol. M. Krajewski, Włocławek 1998, ss. 204.
 4. „Zeszyty Naukowe WSHE”, 3: Nauki pedagogiczne, przew. kol. red. M. Krajewski, Włocławek 1998, ss. 236.

1987

 1. Gustaw Zieliński - życie i dzieło. Materiały z sesji popularnonaukowej w Skępem w dniu 20 maja 1986 roku, pod M. Krajewskiego, DO WTN, Rypin 1988, ss. 146, rec. Sławomir Kalembka.
 2. Gustaw Zieliński – życie i działalność, [w:] Gustaw Zieliński – życie i dzieło, pod red. Krajewskiego, WTN, Rypin 1988, s. 13-55, rec. prof. dr hab. Sławomir Kalembka.
 3. Ksiądz Czesław Lissowski (1895-1942), Stowarzyszenie PAX, Rypin 1987, 16.
 4. Włocławska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego 1975-1987, Komenda
  Chorągwi ZHP, Włocławek 1987, ss. 38.

1986

 1. Gustaw Zieliński – syn Ziemi Dobrzyńskiej (1809-1881), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1986, ss. 8.
 2. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Nakładem Ojców Karmelitów, Obory 1986,
  118, zdj. (współpraca autorska o. M. J. Wojnarowski O. Carm.).
 3. Materiały do bibliografii historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek 1986, ss. 176, rec. dr Wiesław Koński.
 4. Pamiętnik Założycielskiego Zjazdu Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie (26 października 1985 roku), Dobrzyński Oddział WTN, Rypin 1986,
  28 (współpraca E. Budzanowska).

1985

 1. Materiały do harcerskiego słownika biograficznego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Sprawozdania Chorągwianej Komisji Historycznej, Seria II: Biografie, zeszyt 1, Komenda Chorągwi ZHP, Włocławek 1985, ss. 22.
 2. Na powstanie Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, WTN, Włocławek 1985, ss. 16.

1983

 1. Płonne i Rys historyczny – ludzie – zabytki, Toruński Dom Kultury, Toruń 1983, ss. 24.
 2. Powstanie styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej 1863/1864, Nakład autora, Rypin 1983, ss. 8.
 3. Sanktuarium Maryjne w Zarys dziejów, architektury i kultu, Obory 1983, ss. 20.
 4. Somsiory i okolice, Nakład autora, Ostrowite 1983, ss. 8.

1982

 1. Materiały do bibliografii historii harcerstwa na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej
  1911-1981, Komenda Chorągwi ZHP, Włocławek 1982, ss. 16.

1981

 1. Modlitwa dla Polaków. W setną rocznicę śmierci poety (Gustawa Zielińskiego), Stowarzyszenie PAX, Rypin 1981, ss. 6.
 2. Karmel Oborski, Stowarzyszenie PAX, Rypin 1981, ss. 6.
 3. Odbudowa szkolnictwa i oświaty na terenie Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty
  Rypin i Lipno) w latach 1945-1948, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1981, 30.

1980

 1. Ugoszcz i Rys historyczny – ludzie – zabytki, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1980, ss. 43.

1979

 1. Eksterminacja duchowieństwa katolickiego Ziemi Dobrzyńskiej w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), : Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, t. 8: Materiały i Studia, z. 4, pod red. ks. F. Stopniaka, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979, s. 119-150.

1977

 1. Eksterminacja nauczycieli Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty Rypin i Lipno) w latach drugiej wojny światowej 1939-1945, Rada Zakładowa ZNP, Ostrowite 1977, ss. 16.

 

 

[1] Łączna ilość stron publikacji zawartych i prac pod redakcją ‒ 42.638 stron.