Galeria

Tu zaczęła się edukacja, szkoła w Załem rocznik 1946 w roku szkol. 1959 1960 W drużynie Ogólnoplskiej Olimpiady OPiSW, Wymyślin 1964 r. Podczas sesji naukowej, Skepe, VI 1986r. TNP, list gratulacyjny dla prof. H. Samsonowicz, rok 1988. Szkoła Podstawowa w Radzynku pod Rypinem, zbudowana naszym wsyiłkiem w latach 1988 1989. Spotkanie z prof. Jerzym Pietrkiewiczem z Londynu w Szafarni  22 X 1994 r. W czasie wręczenia tytułu Zasłużony dla miasta Rypina w czasie 650 lecie Rypina  czerwiec 1995 r. Z synami Radkiem i Remikiem  grudzień 1994 r. I Nagroda im. A. A. Kochańskiego, Dobrzyń n . Wisłą, 28 VII 1995 r. Inauguracja roku szkolnego w ZSM w Lipnie, jako kurator oświaty  2 IX 1996 r. Spotkanie w ks. J.Twardowskim i J. Pietrkiewiczem w klasztorze w Skępem  6 IX 1996 r. Paryż, spotkanie w Bibliotece Polskiej  IX 1998 r. W czasie spotkania rektorów uczelni polskich z Ojcem Świętym Janem Pawłem II  UMK w Toruniu, 7 V 1999 r. Obory - odsłoniecie obelisku, L. Talko i T. Jurkiewicz z Francji - 4 IX 1999 r..bmp W czasie pielgrzymki do Rzymu  IX 2000 r. Immatrykulacja studentów w Wyższej Szkole HUmanistyczno Ekonomicznej w piątym roku rektorowania, rok 2000. Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie  czerwiec 2001 r. Posiedzenie seminarium doktoranckiego w siedzibie TNP w Płocku (z prawej prof. A. Rajkiewicz z UW), rok 2001. Słowa podziękowania za odprawioną Mszę św. z okazji inauguracji roku akad. w WSHE, rok 2001. W czasie pomocji książki profesorskiej w siedziebie Towarzystwa Naukowego Płockiego  20 II 2001 Uniwesrytet Warszawski  promocja dra A. Mielczarka  23 V 2001 r. Twórca i rektor WSHE w latach 1996 2002 W domowej bibliotece przed 20 laty  VII 2001 r. Tablica epitafijna w WSHE we Włocławku (zdj. udost. R. Feter). 3d. Gratulacje od Prezydenta RP po nominacji profesorskiej  19 XI 2001 r. Jeden z dziesiątków litsów od J.P. (jak mówił mo sobie)  XI 2001 r. UMK w Toruniu  promocja habilitacyjna Anny Stogowskiej z Płocka  19 II 2003 r.  Zuberec (Słowacja)  VII 2003 r. W roli kieronika Seminarium Doktoranckiego przy TNP w Płocku  XI 2003 r. W roli prezesa Zarządu Rejonowego TP viceprezydenta Włocławka  XII 2003 r.   Przed pałacem Rady Europy w Strasburgu  10 IX 2004 r. Wystąpienie na I Kongresie Dobrzynian  Skępe, 10 VIII 2004 r. Na cmentarzu grenadierów polskich w Dieuze (Francja)  11 IX 2004 r.  Sejm RP  w dniu żałoby po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II  6 IV 2005 r. Sejm RP  wystąpienie nad zmianą Konstytucji  rok 2006. Odwiedziny przyjaciela z Londynu, prof. Jerzego Pietrkiewicza  VI 2006 r.  Promocja Dziejów Płocka  rok 2006 Jako prorektor SWPW  13 X 2007 r. Honorowe Członkostwo DTN dla płk. M. Sobocińskiej ze Sztokholmu Szafarnia, maj 2009 r.  Przy sarkofagu Prezydenta RP  VIII. 2010 r. Przekazanie 650 książek do biblioteki rypińskiej  XI. 2012 r. Promocja NZBZD, Skępe, VI 2014 r.  Honorowe Członkostwo DTN dla ks. prał. T. Zabornego  Rypin, 21 VI 2014 r. We własnym lesie nad Jez. Kocioł  II 2017 r. Przed pomnikiem księcia Władysława, fundowanym z naszej inicjatywy  Rypin, 24 VI 2017 r.  W górach z najstarszą wnuczką..., 12 VIII 2017 r. Zamek w Trokach, w drodze z Wilna  27 VII 2017 r. Promocja monografii Gminy Radominb  21 II 2018 r.  Na 18 tce Dominika (syna bratanka)  10 V 2018 r. W kwaterze żołnierzy polskich na cmentarzu w Sarrebourgu  VII. 2018 r. Promocja monografii pow. lipnowskiego  6 XII 2018 r.  Promocja Klejnotów Ziemi Dobrzyńskiej  Skępe, 12 X 2019 r. Na Zamku Golubskim  12 I 2019 r. Ostatki DTN owskie  Skępe, 20 II 2020 r.  Tablica pamięci naszych Przyjaciół: Ojców Mateusza i Michała w kościele karmelitańskim w Oborach, 18 VII 2020 r. - w rocznicę koronacji Figury MB Bolesnej, 18 lipca 1976 r. 100-lecie odparcia najazdu bolszewickiego, Obory, 16 VIII 2020 r. Dyplom Prezydenta Honorowego Polskiego Czarnego Krzyża, rok 2021Artykuł z prasy pt. "Profesor Krajewski uhonorowany", CLI 2021, nr 36, s. 4.  Na Zamku A. Wazówny, 26 IX 2021 r. w czasie jubileuszy Laudacja J.M. Rektora SWPW prof. Z Kruszewskiego na jubileuszu prof. M. Krajewskiego, Zamek Golubski, 26 IX 2021 r. Sala Zamku Golubskiego z trudem pomieściła Gości Jubileuszu, od prawej J.M. Rektor prof. Z. Kruszewski i Poseł J.K. Ardanowski, 26 IX 2021 r. (zdj. P. Grążawski) Goście jubileuszu, Zamek Golubski, 26 IX 2021 r.: dr Iwona Mazurkiewicz Krajewska, prof. A. Lasik, prof. Z. Biegański, O. Ekspedyt OFM, Burmistrz Skępego P. Wojciechowski, Wójt Radomina P, Wolski, dr A. Bogucki, Kurator M. Mazurkiewicz, dr M. Palińska, PP. Artur i Antoni Borzewscy herbu Lubicz, V/Starosta Rypiński P. Czernecki (zdj. P. Grążawski) Pierwszy egzemplarz księgi jubileuszowej pt. Między edukacją a nauką. Momorale liber poświęcona prof. Mirosławowi Krajewskiemu (stron 760) wręczyli członkowie Zarządu na czele z Honorowym Członkiem DTN, Wiceprezesem Towarzystwa, Posłem na Sejm RP Janem Krzysztofem Ardanowskim (zdj. P. Grążawski) Życzenia od Pani Kurator Marii Mazurkiewicz (fot. P. Grążawski) Życzenia od Przyjaciół: Tereni i Waldka G., Basi i Andrzeja W., Tereni i Zbyszka M. Księgą obdarowani zostali na Zamku wszyscy Goście, na zdj. życzenia od Pani Anny Łapkiewicz, żony ex Burmistrza Rypina i prof. T. Szwaczkowskiego z Poznania z Małżonką (zdj. P. Grążawski) Zamek Golubski, 26 IX 2021 r., Księga dla Przyjaciela Karmelity, o. M. Jankowskiego Skępe, 14 X 2021 r. przekazanie w darze kopii drzeworytu z 1880 r. podobizny Gustawa Zielińskiego - Patrona szkoły. Obory, 17 X 2021 r., 50-lecie Parafii Obory, 17 X 2021 r. referat na 50-lecie parafii (1971-2021) Wnusie, Wigilia 2021r. 1 X 2022 r., wykład inauguracyjny w SWPW nt. Historyczno-kulturowe determinanty edukacji uniwersyteckiej Obory, sympozjum DTN i O.Carm. w stulecie zmarłego in odore sanctitatis Karmelity O. Wincentego Kruszewskiego, 1 X 2022 r. Przed wzniesionym z naszej inicjatywy PNPZD z posłem J.K. Ardanowskim, 5 XI 2023 r. Dwie wieźe, jeden orzeł i wieczna pamięć... Kalwaria Oborska, tu jest najwięcej Ojczyzny. Skępe 9 XII 2023, promocja "Skępeskiego słownika biograficznego", 715 ss.