Strona główna

Strona prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego
Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej stronie domowej. Poprzez niektóre informacje tu zamieszczone chcę przybliżyć swoją skromną osobę, a ponadto jeszcze lepiej wypromować Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, które powstało z naszej inicjatywy w 2007 r. 
Strona skierowana jest także do miłośników i sympatyków Ziemi Dobrzyńskiej, w której – jak powiedział jej Koryfeusz, mój Przyjaciel z Uniwersytetu Londyńskiego, prof. dr Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007) – jest najwięcej Ojczyzny. Polecam także materiały dydaktyczne dla studentów, które nie trafiają na uczelniane platformy e-learningowe. Są tam również niektóre opracowania dotyczące Dobrej Ziemi, jej historii, kultury i lokalnej tożsamości sensu largo. Dzięki naszym staraniom udało się wprowadzić w przestrzeń publiczną jej łacińską nazwę "Terra Dobrinensis", pisownię nazwy z  wielkich liter "Ziemia Dobrzyńską" oraz herb nawiązujący do jego pierwotnego (piastowskiego) wyobrażenia, np. na stronie: Ziemia Dobrzyńska.

W stronach polecanych proponuję spojrzenie na witryny: Sanctuarium Oborensis, DTN i Wydawnictwa Verbum. Odwołuję się także do strony "Ziemia Dobrzyńska" na Wikipedii, gdzie - wskutek naszych starań - wreszcie usunięty został współczesny (nieudany) herb powiatu lipnowskiego, który przez kilka lat miał przedstawiać (!) herb Ziemi Dobrzyńskiej. 

prof. dr hab. Mirosław Krajewski          

Nauka polska        ***    Scholar Google  
    
 
 
   Księga Jubileuszowa  Depesza Ministra Edukacji i Nauki skierowana na jubileusze, 26 X 2021 r. Skępski słownik biograficzny
Genotyp walki i martyrologii. Album blisko 6,5 tys. ofiar i bohaterów Dobrej Ziemi (ss. 771)